Juscutum - Новини

Подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника через Дію та інші нововведення Закону № 2571


Законодавством України встановлений обов’язок для юридичних осіб подавати до Єдиного Державного реєстру інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Окрім того, що ці відомості дають змогу здійснювати контроль грошових потоків при проведенні фінансового моніторингу, така вимога впроваджена урядом на підставі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і є кроком до імплементації в законодавство України міжнародних стандартів фінансового моніторингу від FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму).


До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, обов’язок подавати відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб існував у двох випадках:
  • при реєстрації юридичної особи;
  • щорічно – підтвердження відомостей (починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів).
Для юридичних осіб, які були створені ще до впровадження урядом вимоги щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності, п. 4 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» була встановлена вимога подати таку інформацію державному реєстратору до 11 липня 2022 року.

У зв’язку з війною росії проти України, пп. 8-1 п. 1 Постанови №209 від 06 березня 2022 року, Кабінет Міністрів України відклав такий обов’язок на строк дії воєнного стану та один місяць з дня його припинення або скасування.

Щодо подальшого звітування юридичних осіб з метою актуалізації інформації, пп. 1 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» - звільнення від такого обов’язку встановлюється на строк дії воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Однак якщо юридична особа має фізичну і технічну можливість подати відомості – це необхідно зробити. Якщо ж у зазначені вище терміни, пов’язані з воєнним станом, такої можливості немає – штрафних санкцій не буде.


Окрім згаданих вище термінів інформування, існують інші фактори, які є перепоною для подання відомостей про юридичну особу під час воєнного стану та військових дій на території України. Серед них зокрема:

  • виключно нотаріальне засвідчення копій документів від бенефіціарного власника, які подаються для підтвердження його особи. У сучасних реаліях це далеко не завжди можливо та зручно;
  • неможливість розкрити інформацію про наявність бенефіціарних власників з російської федерації. Це наслідок попередньої проблеми з виключно нотаріальним засвідченням документів. Адже, на підставі постанови Кабінету Міністрів України №480 від 19 квітня 2022 року, нотаріуси не можуть вчиняти нотаріальні дії щодо осіб, повʼязаних з росією. У результаті, унеможливлюється інформування про такого російського бенефіціара;
  • відсутність чітко визначеного обовʼязку однієї юридичної особи вимагати від іншої, надати документи щодо кінцевих бенефіціарних власників, з метою актуалізації даних у Єдиному Державному реєстрі. Як результат, відсутність відповідальності потенційних або фактичних бенефіціарів за неподання відомостей.

29 вересня 2022 року оприлюднений Закон України № 2571 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб», яким вносяться зміни до порядку подання юридичними особами даних про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Зміни Закону набирають чинності за три місяці після його офіційного опублікування, тобто 29 грудня 2022 року. Що зміниться у порядку надання відомостей до Єдиного Державного реєстру з прийняттям Закону та, яким чином його положення вирішать згадані вище проблеми?

Новоприйнятий Закон № 2571 урегульовує питання строків подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Замість згаданих вище відкладених на воєнний стан строків інформування маємо дещо інше.
Юридичні особи, зареєстровані до впровадження вимоги подання відомостей про бенефіціарних власників та надання структури власності, повинні їх подати:
  • впродовж 6 місяців з дня набрання чинності Положення про форму та зміст структури власності та Методології визначення юрособою кінцевого бенефіціарного власника;
  • однак не раніше 90 днів з дня закінчення воєнного стану, якщо згадані документи будуть прийняті раніше.

Щорічне подання відомостей скасовується повністю. Натомість вводиться лише обов’язкова актуалізація даних, яку необхідно виконати впродовж 30 робочих днів з моменту виникнення змін. У разі виявлення помилки у відомостях – повідомити й виправити впродовж 3-х робочих днів з дня її виявлення.

Закон врегульовує взаємовідносини між юридичною особою та її засновниками, а саме:
  • зобов’язує як юридичних, так і фізичних осіб, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, подавати на запити юридичних осіб інформацію, необхідну для актуалізації даних про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності у Єдиному Державному реєстрі – протягом 5-ти робочих днів;
  • зобов’язує таких юридичних осіб без запиту повідомляти самостійно про зміну в структурі власності або зміну кінцевого бенефіціарного власника протягом 5-ти робочих днів.

Закон встановив винятки для юридичних осіб, на яких не поширюються обов'язки подавати та підтверджувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Так, від обов'язку підтверджувати відомості про наявність або відсутність бенефіціара звільнені політичні партії, професійні спілки, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, державні органи, органи місцевого самоврядування, торгово-промислові палати, житлово-будівельні, дачні, садівничі та гаражні кооперативи, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Закон вирішує цілу низку технічних проблем. Одне з найбільш довгоочікуваних нововведень – подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників через Єдиний портал державних послуг - Дія. Це не тільки спростить процедуру для юридичних осіб, скоротить час на подання відомостей при вчиненні реєстраційних дій, але й відкриє можливість автоматизації перевірки таких даних.

Розширяться варіанти засвідчення копій документів. Альтернативою нотаріальному засвідченню стає засвідчення кваліфікованим електронним підписом (КЕП) документів керівником юридичної особи. Це й дасть можливість подавати документи в електронній формі.

За неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника (або відсутність такого), – на особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи накладався штраф від 17 000,00 до 51 000,00 тисячі грн (ст. 16611 КУпАП). Однак на строк дії воєнного стану та 3 місяці після його закінчення цей штраф не застосовується (Постанова № 209).

З набранням чинності Закону № 2571 штраф за неподання або несвоєчасне подання інформації про бенефіціарних власників складає від однієї тисячі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, вже з 29 грудня 2022 року процедура подання структури власності та відомостей про кінцевого бенефіціарного власника стане більш «діджиталізованою» та значно зручнішою для юридичних осіб. Але завжди тримаємо руку на пульсі, адже зміни в сучасних реаліях штовхають нас до швидкого пристосування до них та переформатування нашого виду діяльності, і метою є зробити це згідно із законом, без будь-яких штрафних санкцій.Автор: Юлія Ляшко, юристка практики супроводу бізнесу Juscutum