вимкнути дудлвключити дудл

Зброя проти патентного троля. Юрист & Закон. 23.05.2014 – 29.05.2014, № 20. Антон Куц.

Проблема патентного тролінгу в Україні з кожним роком набирає все більше обертів, цьому сприяє бездіяльність державних установ щодо вирішення цієї проблеми та велика кількість підприємств, що погоджуються платити патентним тролям.

Щодо держави, то обізнаність державних органів в цій проблемі, створення робочих груп, постійне обговорення, на жаль, не змінюють ситуацію, що склалася. Реєстри об’єктів інтелектуальної власності щодня наповнюються загальновідомими речами, митниця та інші державні органи здійснюють захист таких «об’єктів», чим сприяють діяльності патентних тролів.

Проблемі патентного тролінгу присвячено достатньо багато матеріалів, тому у цій статті зробимо основний акцент на методи боротьби з патентними тролями. Запропоновані методи викладені окремо один від одного, але для вирішення конкретно поставлених цілей вони повинні бути застосовані у комплексі.

Контроль реєстрів
Будь-яка компанія, яка під час здійснення господарської діяльності виробляє чи продає товари, повинна здійснювати постійний контроль реєстрів об’єктів інтелектуальної власності, особливу увагу необхідно приділяти зареєстрованим в Україні промисловим зразкам. Адже останні реєструються без перевірки об’єкта реєстрації, а видаються лише за правильно складеною заявою. Такий контроль дозволяє завчасно виявити ризики, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності третіх осіб, в тому числі й патентних тролів. 

При цьому підприємства, які здійснюють імпорт чи експорт товарів, повинні додатково аналізувати митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності. Й саме на підставі даних з цього реєстру митні органи мають право призупинити митне оформлення товару, а у разі виявлення правопорушення – вилучити і знищити його. 
Питання щодо товару, що виробляться чи продається підприємством, є відомим вже декілька десятків років, а то й більше, і вирішується одразу після перегляду будь-якого бюлетеня зареєстрованих промислових зразків (щомісячна збірка), з яких відсотків тридцять – загальновідомі речі та взагалі незрозумілі об’єкти. Будь-який товар може стати у чергу до сірника, печива, планшетного комп’ютера…

Реєстрація власних надбань
Є сенс реєструвати товар в якості об’єкта інтелектуальної власності в наступних випадках:
- зовнішній вигляд товару чи сам товар є ексклюзивним;
- є підстави вважати, що товар стане об’єктом атаки патентного троля;
- компанія здійснює імпорт чи експорт товару.
Патент надасть захист від посягань третіх осіб на товар, в тому числі від патентних тролів.

Зазначений документ підтвердить використання компанією основних ознак товару до атаки патентного троля.

Альтернативою реєстрації може бути публічне оприлюднення зовнішнього вигляду товару. Це надасть можливість підтвердити, що зазначений товар вже введений в господарський оборот і може слугувати доказом в суді.

Офіційність відносин з патентним тролем
Всі взаємовідносини з патентним тролем необхідно вести офіційно. Тобто вся переписка з патентним тролем повинна бути задокументована, всі зустрічі підтверджені, краще навіть записані. Письмова відповідь на претензії патентного троля є обов’язковою. Зазначена відповідь повинна бути направлена поштою із збереженням документів, що підтверджують таке відправлення. 

У разі якщо підприємство вирішило платити патентному тролю, це бажано робити на підставі офіційної угоди. Є юридична можливість викупити патент, але краще укласти ліцензійний договір на використання об’єкта інтелектуальної власності. Офіційна угода унеможливить ситуації, коли підприємство після сплати патентному тролю грошових коштів через деякий час отримає нову вимогу чи навіть позов в суд.

У деяких випадках кошти, сплачені підприємством за офіційною угодою, можуть бути йому повернуті.

Офіційні документи (листи, угоди) можуть стати доказами в суді, незалежно від того, хто буде ініціювати судовий розгляд.

Також треба зазначити, що укладання угод щодо об’єктів інтелектуальної власності не впливає на право оскаржити такі об’єкти інтелектуальної власності, адже закон визначає перелік підстав для визнання їх недійсними. Тобто особа, яка уклала договір, не позбавляться можливості оскаржити патент, який є предметом договору.
 
Публічність відносин з патентним тролем
Коли підприємства зіткнулись з діяльністю патентного троля, а тим більше, коли було прийнято рішення протидіяти його вимогам – бажано зробити цей конфлікт публічним, проінформувати засоби масової інформації та громадськість. Це може стати базою для об’єднання зусиль для боротьби з патентним тролем як з партнерами, так і з конкурентами, які можливо також стали жертвами патентних тролів.

Загальне і постійне висвітлення зазначеної проблеми може дати поштовх для змін в законодавстві, які б унеможливили діяльність патентних тролів в Україні.
 
Перевірка патентів
Основною зброєю патентного троля є зареєстрований ним патент (патенти).

Необхідно пересвідчитись, чи діє даний патент і чи належить він саме тій особі, що звернулась до компанії з вимогою. У разі якщо такі факти не підтвердились, в залежності від обставин, дії патентного троля, можуть мати ознаки кримінально-караних діянь, таких як шахрайство чи вимагання. У таких випадках необхідно звертатись до органів міліції та вимагати проведення слідства.

Визнання патенту недійсним
Якщо компанія не погодилась мирно виконати вимоги патентного троля і вирішила захищатись, то одним з перших кроків повинно бути визнання патентів недійсними. 
Так, це достатньо тривалий судовій спір, обтяжений судовою експертизою об’єкта, який зареєстрований, але без цього кроку всі інші дії постраждалої компанії не матимуть сенс, адже в кишені патентного троля є офіційний документ, який підтверджує зареєстрований ним об’єкт інтелектуальної власності і діє на його «захист».

У таких позовах є два дуже важливі моменти. По-перше, це доказова база, бо навіть суд, який розуміє, що даний об’єкт, наприклад, загальновідомий, повинен це обґрунтувати у рішенні суду з посиланням на відповідні докази. По-друге, це робота з судовою експертизою по справі, яка полягає у складанні правильних питань, відповіді на які будуть однозначними для судді, що розглядає справу. Також експерти повинні мати відповідні докази в матеріалах справи, тобто об’єкти для проведення якісної експертизи, яку буде дуже важко оскаржити в майбутньому. 
 
Повернення незаконно конфіскованого товару
Навіть коли товар компанії конфіскований на митниці за порушення митних правил на підставі зареєстрованого патентним тролем патенту в митному реєстрі об’єктів інтелектуальної власності, така ситуація не є безвихідною.

Якщо діяти швидко, то є можливість повернути товар шляхом оскарження патенту, зареєстрованого патентним тролем, та подачі відповідних доказів в суд, що розглядає відповідне адміністративне правопорушення.

Але в даній ситуації час грає на стороні патентного троля, отже, необхідно оперативно скоординувати і виконати всі необхідні дії. 
 
Звернення до органів антимонопольного комітету
У ситуації, коли в образі патентного троля виступає юридична особа чи фізична особа – підприємець, що є прямим конкурентом компанії, на яку здійснено атаку, то є всі підстави звертатись до органів антимонопольного комітету із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Така заява повинна ґрунтуватись на рішенні суду про визнання патенту недійсним, що набрало законної сили, а також на обставинах, які обмежували нормальну господарську діяльність підприємства. Такими обставинами, наприклад, може бути заборона ввезення на територію України товару, що підпадає під зареєстрований патент.
На даний час в Україні є прецеденти розгляду таких заяв, поданих в тому числі нашою компанією.

Звернення до суду з вимогою до патентного троля
Не багато компаній наважуються перейти з позиції захисту від патентного троля в наступ на нього.

Але такі прецеденти вже є. Ми в інтересах компанії, яка постраждала від дій патентного троля, подали позов про відшкодування шкоди. Зазначений позов обґрунтовувався великою кількістю патентів, що були визнані недійсними в судовому порядку та шляхом обмежень господарської діяльності. Предметом позову є відшкодування прямих збитків – вартість конфіскованого на митниці товару, а також упущеної вигоди, що виникла внаслідок неможливості виконати умови міжнародного контракту у зв’язку з діями патентного троля.

Перша та друга інстанції відмовили у позові, але Вищий господарський суд України направив справу на розгляд у першу інстанцію.

Враховуючи вищевикладене, можна погодитись з висновком, що з патентними тролями не тільки можна, але й треба боротись. 
 
Антон Куц, адвокат, керівник практики судових спорів і медіації АО “Юскутум”