вимкнути дудлвключити дудл

Загальні збори акціонерів: порядок дистанційного проведення

Акціонерам надано право не проводити загальні збори під час карантину та відтермінувати проведення річних загальних зборів за результатами 2019 року. Це передбачено Законом України № 540-ІX від 30 березня 2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Також, Законом № 540-ІX, дозволяється дистанційно проводити збори акціонерів у разі, якщо їх проведення в загальному порядку неможливо через карантин.

Враховуючи це, Верховна Рада України зобов’язала Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку невідкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Виконуючи відповідні вказівки, 16 квітня 2020 року, на своєму засіданні, НКЦПФР затвердила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Рішення НКЦПФР № 196 від 16 квітня 2020 року, яким затверджено зазначений порядок, набирає законної чинності з моменту його опублікування на офіційному веб-сайті НКЦПФР та вже оприлюднено.

Рішення встановлює, що загальні збори акціонерів акціонерного товариства (загальні збори учасників корпоративного інвестиційного фонду), рішення про проведення яких прийнято наглядовою радою відповідно до прийнятого тимчасового порядку, можуть бути проведені дистанційно не раніше 27 травня 2020 року, а загальні збори, що скликаються акціонерами після набрання чинності рішенням, можуть бути проведені дистанційно не раніше 15 червня 2020 року.

Зазначеним документом встановлюються умови та порядок скликання та дистанційного проведення:

1) річних загальних зборів акціонерів за результатами 2019 фінансового року;

2) позачергових загальних зборів акціонерів у випадках їх скликання;

3) річних загальних зборів учасників корпоративного фонду у 2020 році за результатами 2019 фінансового року;

4) позачергових загальних зборів учасників корпоративного фонду, у випадках їх скликання.

Загальні збори, які були раніше скликані в загальному порядку, можуть бути перенесені та проведені дистанційно за рішенням наглядової ради акціонерного товариства, за умови дотримання всіх наступних вимог:

1) від дати складання переліку акціонерів для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів пройшло не більше 60 днів;

2) від дати надсилання повідомлень про проведення загальних зборів пройшло не більше 30 днів;

3) дата дистанційного проведення загальних зборів призначається не менше ніж через 35 днів;

4) на дату прийняття такого рішення діє карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, має укласти з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів.

Порядок передбачає укладення такого договору і шляхом приєднання до запропонованого Центральним депозитарієм договору.

В будь-якому випадку, договір про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів має відповідати вимогам встановленим порядком та зокрема містити інформацію про організаційні та технічні умови проведення загальних зборів акціонерів товариства.

При скликанні акціонерів особа, яка ініціює скликання, у повідомленні, окрім іншого, має зазначити, що збори відбуватимуться дистанційно, порядок участі та голосування у дистанційних загальних зборах, а також інформацію щодо необхідності акціонерам укладення договорів з депозитарними установами.

В свою чергу, акціонери, для реєстрації в загальних зборах, подають бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах.

Таким чином, як зазначають в НКЦПФР, емітенти будуть взаємодіяти з Центральним депозитарієм, а акціонери – з депозитарними установами, з якими у них укладено договір з обслуговування рахунку в цінних паперах. Через депозитарну систему інформація потраплятиме від емітента до акціонерів, і у зворотному порядку до емітента будуть потрапляти результати голосування акціонерів.

Протокол, який має бути складений протягом 10 днів після дати проведення загальних зборів, повинен також містити інформацію про те, що загальні збори проведені дистанційно. Протягом одного робочого дня, з дати складання протоколу, він має бути розміщений на веб-сайті акціонерного товариства (для корпоративного фонду – надісланий його учасникам через депозитарну систему України).

Відтак, комісією в стислі строки запропоновано дієву процедуру скликання та проведення загальних зборів в дистанційному режимі. Зі слів представників НКЦПФР, метою впровадження такого порядку було не створення нової технології, а використання наявної інфраструктури, до якої можуть бути залучені професійні учасники ринку, а також максимальне уникнення фізичної взаємодії людей та дотримання обмежувальних заходів, запроваджених Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 р.

Однак запроваджена процедура є тимчасовою та відрізняється від технологій та процесів, запропонованих НКЦПФР в Проєкті Закону № 2493 від 25.11.2019 «Про акціонерні товариства».

Дмитро Палющенко, юрист Практики корпоративного права Juscutum

ЛІГА:ЗАКОН