Подання структури власності та інформації про кінцевих бенефіціарних власників: що потрібно знати

23 ВЕРЕСНЯ | 11:00 | ОНЛАЙН
Зазначену інформацію потрібно підтримувати в актуальному стані, оновлювати її, повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення і подавати відповідні документи, що підтверджують ці зміни.

Також повідомляємо, що інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи, починаючи з 2022 року, необхідно підтверджувати щорічно протягом 14 календарних днів з дати реєстрації підприємства.

За приховування зазначених відомостей, несвоєчасне чи неповне подання документів державному реєстратору передбачено адміністративний штраф у розмірі від 17 тис грн до 51 тис грн, застосовуються до керівника юридичної особи або уповноваженої особи.
Таким чином, у період з 11 липня по 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно здійснити оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ), а для цього потрібно подати державному реєстратору:

  • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) — форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи — громадського формування — форма 4;

  • структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу;

  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні її місцезнаходження, у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент;

  • нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, для фізичної особи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента.

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які, незалежно від формального володіння, мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім того, необхідно зазначати опис здійснення та характер вирішального впливу КБВ на діяльність юридичної особи.
    Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи подають та в подальшому оновлюють усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.
    ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ