вимкнути дудлвключити дудл

В Україні стартує економічний експеримент для підтримки IT-індустрії

«В Украине стартует экономический эксперимент для поддержки IT-индустрии»// Блог Артема Афяна на портале Журнала «Компьютерное обозрение»// 17.09.2011 г.

«В Україні стартує економічний експеримент для підтримки IT-індустрії»// Блог Артема Афяна на порталі Журналу «Комп’ютерний огляд»// 17.09.2011 р.

“The economic experiment supporting the IT-industry is launched in Ukraine”// Artem Afian’s blog on ko.com.ua// 17/09/2011.

Україна, на жаль, не дуже часто опиняється на передових  позиціях у сфері нормативно-правових змін. І вже зовсім нечасто такі зміни ведуть до позитивних результатів. Останні законодавчі ініціативи української влади являють собою яскраве і визначне виключення. За певних умов це виключення може істотно змінити обличчя країни. 

Протягом  всіх років незалежності України, галузь інформаційних технологій розвивалася  практично без жодного втручання з боку держави. Державне регулювання цієї галузі зводилося до збору статистичних показників. Незважаючи на це, в Україні сформувався дуже потужний інтелектуальний потенціал і високі темпи зростання галузі інформаційних технологій. Українські компанії успішно співпрацюють зі світовими лідерами, і гідно репрезентують Україну на світовому ринку. 
 
Однак світ увесь цей час також не стояв на місці. Індія на сьогоднішній день вже здійснила прорив у сфері інформаційних технологій, і частка цієї галузі в економіці країни та її експортному балансі динамічно зростає. Бразилія проводить активну зовнішню політику, позиціонуючи себе як ІТ-країну. Галузь інформаційних технологій стає рушійною силою розвитку молодих потужних економік світу. Прагнучи повною мірою скористатись можливостями, які надає для економіки, країни створюють для даної галузі спеціальні економічні режими. Білорусь та Російська Федерація, наслідуючи приклад Індії, впровадили спеціальні податкові пільги для ІТ-компаній.
 
Спільним  у зарубіжному досвіді стимулювання ІТ-галузі є акцентування на заробітній платі, яка у витратах даного сектору економіки сягає 80%. Високі процентні відрахування у цільові соціальні фонди при високій частці витрат на працівників у собівартості послуг не дозволяють компаніям в цій сфері працювати з виконавцями робіт на основі трудових відносин і при цьому бути конкурентоспроможними у світі. Так, наприклад, Білорусь, впровадивши Парки Високих технологій, звільнила відповідні компанії  від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість від реалізації товарів та послуг на території країни; податок з доходів фізичних осіб для працівників компаній Парку дорівнює 9%, обов’язкові соціальні страхові внески дорівнюють 35% та нараховуються лише на середню заробітну плату у країні.
 
Україна тільки готується проявити себе у цьому процесі глобальної інформатизації. На сьогоднішній день у Верховній Раді обговорюється проект Закону України «Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії інформаційних технологій», який передбачає зниження податкового навантаження на оплату праці ІТ-спеціалістів. Законодавча ініціатива не даремно втілена у формі експерименту, адже за розрахунками Міністерства Фінансів України подібні економічні умови призведуть до зниження тіньової частки заробітних плат, поліпшення інвестиційних умов та, як наслідок, збільшення доходів до бюджету. На третину планується знизити податок з доходів фізичних осіб, а єдиний соціальний внесок справлятиметься тільки з суми двох мінімальних заробітних плат. Зниження податків призведе до збільшення надходжень – у цьому можна було б сумніватися, якби не приклади зарубіжних країн.
 
Слід звернути увагу, що стимулюється саме сфера виплат працівникам ІТ-компаній. В ІТ-сфері залучена величезна кількість осіб, і галузь досі спрагла до спеціалістів. Фахівець у галузі інформаційних технологій зазнає набагато менше складнощів у працевлаштуванні, дуже вирізняючись в цьому з загальної картини ринку праці. Таким чином стимулювання даної галузі призводить не лише до фінансових результатів у торговому балансі та ВВП, а й позитивно впливає на структуру зайнятості населення. 
 
Наразі економічний експеримент розрахований на п’ять років, по завершенні яких Верховною Радою будуть проаналізовані його наслідки та прийнято рішення щодо ефективності обраних методів стимулювання галузі. 
 
Проектом  Закону України «Про економічний  експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії інформаційних технологій» українська влада демонструє виключну далекоглядність. Розвиток індустрії інформаційних технологій не пов’язаний із навантаженням на природні ресурси країни. Експорт інтелектуального продукту не позбавляє народ України будь-яких благ. І, врешті, Україна вже має на цьому тлі неабиякі здобутки.
 
Впровадження даного економічного експерименту створить умови, за яких Україна зможе скласти конкуренцію таким країнам як Індія, Бразилія, Китай. Лишається сподіватись, що це починання буде доведене до кінця, плідний діалог ІТ-галузі та української влади призведе до реальних наслідків, і вже у близькому майбутньому до звичних асоціацій з Україною додасться ще одна: «передова країна у галузі інформаційних технологій».