Судова справа: чи всі документи потрібно надсилати іншим учасникам?
З прийняттям нових процесуальних кодексів в юридичній спільноті поширився міф про те, що всі документи, які ви плануєте подати в суд, потрібно попередньо надіслати іншим учасникам справи. На жаль, цей міф популярний і серед суддів. Одного разу я отримав зауваження від суду через те, що не направив іншій стороні заяву про виклик свідка.

Брехня виглядає найбільш правдоподібно тоді, коли це наполовину правда. Так само і з направленням процесуальних документів: лише деякі з них слід направляти іншим учасникам справи. В процесуальних кодексах ніде не сказано, що всі документи перед подачею в суд необхідно направити іншим учасникам. Інакше це може дійти до абсурду. А заяву про ознайомлення з матеріалами справи теж потрібно направляти іншим учасникам? А про отримання копії судового рішення?

З цього можна зробити простий висновок: попереднє направлення документів іншим учасникам справи необхідне тоді, коли це прямо передбачено в кодексі. Якщо такої вимоги в кодексі немає, то й обов'язку самостійно направити документи опонентам також немає.

Ми проаналізували кодекси та з'ясували, які процесуальні документи потрібно надсилати, а які – ні. Отже, в кожному процесі (господарському, цивільному, адміністративному) перед подачею в суд слід надіслати іншим учасникам справи:

 • заяву про збільшення або зменшення позовних вимог (ч. 5 ст. 49 ЦПК, ч. 5 ст. 46 ГПК, ч. 7 ст. 47 КАСУ);
 • заяву про зміну предмета позову (ч. 5 ст. 49 ЦПК, ч. 5 ст. 46 ГПК, ч. 7 ст. 47 КАСУ);
 • заяву про зміну підстави позову (ч. 5 ст. 49 ЦПК, ч. 5 46 ГПК, ч. 7 ст. 47 КАСУ);
 • заяву про залучення третьої особи – лише цій особі (ч. 1 ст. 54 ЦПК, ч. 1 ст. 51 ГПК, ч. 1 ст. 50 КАСУ);
 • докази (ч. 9 ст. 83 ЦПК, ч. 9 ст. 80 ГПК, ч. 9 ст. 89 КАСУ);
 • відзив на позовну заяву (ч. 4, 5 ст. 178 ЦПК, ч. 6 ст. 165 ГПК, ч. 3 ст. 162 КАСУ);
 • відповідь на відзив (ст. 179 ЦПК, ст. 166 ГПК, ст. 163 КАСУ);
 • заперечення (ст. 180 ЦПК, ст. 167 ГПК, ст. 164 КАСУ);
 • пояснення третьої особи щодо позову або відзиву (ст. 181 ЦПК, ст. 168 ГПК, ст. 165 КАСУ);
 • заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (ч. 2 ст. 212 ЦПК, ч. 2 ст. 197 ГПК, ч. 2 ст. 195 КАСУ);
 • відзив на апеляційну скаргу (ч. 4 ст. 360 ЦПК, ч. 4 ст. 263 ГПК, ч. 5 ст. 304 КАСУ);
 • заяву про приєднання до апеляційної скарги (ч. 3 ст. 363 ЦПК, ч. 3 ст. 265 ГПК, ст. 302 КАСУ);
 • доповнення чи зміни до апеляційної скарги (ч. 2 ст. 364 ЦПК, ч. 2 ст. 266 ГПК, ч. 2 ст. 303 КАСУ);
 • відзив на касаційну скаргу (ч. 4 ст. 395 ЦПК, ч. 4 ст. 295 ГПК, ч. 5 ст. 338 КАСУ);
 • заяву про приєднання до касаційної скарги (ч. 3 ст. 397 ЦПК, ч. 3 ст. 297 ГПК, ч. 2 ст. 336 КАСУ);
 • доповнення чи зміни касаційної скарги (ч. 2 ст. 398 ЦПК, ч. 2 ст. 298 ГПК, ч. 2 ст. 337 КАСУ).

Окрім того, є деякі документи, які потрібно обов'язково надсилати лише в певних видах процесів. Зокрема, в цивільному та господарському процесах – відповіді на запитання іншій стороні, а також повідомлення про відмову в наданні відповідей (ч. 3, 7 ст. 93 ЦПК, ч. 3, 6 ст. 90 ГПК).

Лише в господарському процесі необхідно попередньо надіслати іншим учасникам процесу:

 • позовну заяву (ч. 1 ст. 172 ГПК);
 • заяву про залучення до справи іншого відповідача, заміну відповідача, залучення або вступ у справу третьої особи (ч. 2 ст. 172 ГПК);
 • апеляційну скаргу (ст. 259 ГПК);
 • касаційну скаргу (ч. 1 ст. 291 ГПК);
 • заяву про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами (ч. 3 ст. 322 ГПК);
 • заяву про скасування рішення третейського суду (ч. 4 ст. 347 ГПК);
 • заяву про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду (ч. 4 ст. 353 ГПК);
 • заяву про виправлення помилки, допущеної під час оформлення або видачі наказу, заяву про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню (п. 3.1. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №9 від 17.10.2012 р.);
 • заяву про надання відстрочки, розстрочки, зміну способу та порядку виконання рішення (п. 7.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №9 від 17.10.2012 р.);
 • скаргу на рішення, дії та бездіяльність державного виконавця (п. 9.9. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №9 від 17.10.2012 р.).

Лише в адміністративному процесі потрібно попередньо надіслати іншим учасникам процесу:

 • заяву про відмову від позову (ч. 7 ст. 47 КАСУ);
 • позовну заяву, що подається суб'єктом владних повноважень (ч. 2 ст. 161 КАСУ);
 • заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень-відповідачем на виконання рішення суду (ч. 3 ст. 383 КАСУ).

Оновлені кодекси розширили перелік документів, які слід направити іншим учасникам справи.
Як бачимо, нова редакція процесуальних кодексів значно розширила перелік документів, які перед подачею в суд слід направити іншим учасникам справи. Однак цей перелік не охоплює всі без винятку документи. З-поміж багатьох інших документів немає потреби надсилати клопотання про витребування доказів, заяву про забезпечення доказів або позову, заяву про виклик свідка, заяву про відвід, заперечення проти клопотань ваших опонентів. Так само вимога надіслати позовну заяву, апеляційну та касаційну скаргу актуальна лише для господарського процесу.

Автор: Богдан ШАБАРОВСЬКИЙ, адвокат Практики управління конфліктами ЮК Juscutum.