вимкнути дудлвключити дудл

Справа власності. Український юрист. Антон Куц

Практика розгляду спорів щодо захисту права власності свідчить про неоднозначність застосування українськими судами норм цивільного та процесуального права

Практика розгляду судами спорів, пов’язаних із захистом права власності

Антон Куц, адвокат, керівник практики судових спорів та медіації АО «Юскутум»

Маєте суд щодо права власності. Одним із документів, важливих для аналізу та застосування у справі, є постанова № 5 пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав».

Постанова містить багато роз’яснень, розгляньмо основні з них. Позов щодо декількох об’єктів нерухомого майна, які належать до підсудності різних судів, подається за вибором позивача до одного з них, але за місцем знаходження основної частки майна.

Правила виключної підсудності щодо місцезнаходження нерухомого майна також застосовуються до спорів про незавершене будівництво у разі, якщо його неможливо відокремити без знищення.

Позивач обирає належний спосіб захисту майнового права. Неправильний вибір не є підставою для повернення чи відмови у позові. Але суд у такому випадку може винести рішення не на користь позивача.

У проміжку часу між отриманням права на нерухоме майно (укладанням угоди, отриманням спадщини) і до моменту реєстрації такого права особа, що отримала майно, вважається його володільцем і має право на його захист відповідно до закону.

При цьому правовстановлюючими документами будуть документи, які підтверджують підставу для переходу права власності.

Встановлено момент набуття рухомого майна у власність юридичної особи, переданого як вклад в її статутний капітал, — дата, передбачена в документах, наприклад в акті прийому-передачі. Для нерухомого майна такий момент настає з дати реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Набувач не може бути визнаний добросовісним, якщо на момент вчинення правочину з набуття майна право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстроване не за відчужувачем або у цьому реєстрі був запис про судовий спір стосовно цього майна (обтяження).

Водночас запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності відчужувача не є безспірним доказом добросовісності набувача.

pdf-версія статті