вимкнути дудлвключити дудл

Що було б доцільно змінити у процесуальному законодавстві?

Яким чином можна зменшити кількість часу, що витрачається судами на розгляд цивільних справ та які зміни важливі у процесуальному законодавстві?

Вирішення судового спору у розумні строки є одним із ключових елементів принципу верховенства права. Якщо відкинути питання зловживання сторонами своїми процесуальними правами, а розглядати суто роль держави у затягуванні судових процесів, то вона проявляється в нерегулярному призначенні судових засідань або з великими інтервалами, затягуванні часу при переданні справ між інстанціями, поверненні справ на новий судовий розгляд, невжитті заходів для дисциплінування сторін, свідків, експертів тощо. Перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав людини — про це нашій державі неодноразово вказував Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях.

Очевидно, що потрібні ґрунтовні зміни процесуального законодавства. До таких можна віднести розширення кола справ, які можуть розглядатись суддею у спрощеному порядку без виклику сторін; збільшення переліку умов проведення заочного розгляду справ; впровадження механізмів протидії навмисному затягуванню судового процесу сторонами справ; вибудовування дієвого механізму комунікації між судами різних інстанції; належне фінансування судової системи; повноцінний запуск системи «Електронний суд»; розвиток інституту медіації. Подібні кроки зможуть пришвидшити розгляд справ, розвантажити місцеві суди, а отже, поліпшити якість їх роботи.

Олег Онищенко, юрист АО Juscutum

Судовий Вісник № 3 (178) 25 березня 2021 року