выключить дудлвключить дудл

Веб-мания. Украинский юрист. Артем Афян и Виктория Папарига

Опубликовано языком оригинала

Відсутність у юридичної фірми сучасного, зручного та інформативного веб­сайту викликає подив у клієнтів та радість у конкурентів. Тож у фокусі «УЮ» — останні тенденції веб­ дизайну, оптимальне наповнення сайту, методи просування та інші способи зробити сторінку компанії ефективною.

Якими є сьогодні загальні тенденції веб-дизайну для юридичних компаній в Україні та світі? Чи слідують українські юрфірми цим  тенденціям? Які з веб-сайтів юрфірм за кордоном вважаєте зразком для наслідування?

Вікторія Папарига, Pr-директор АО «Юскутум»

Цього року ми присвятили дуже багато уваги повній мо­ дернізації сайту компанії. Попередній був створений у 2010 році та до останнього часу майже не змінювався. Коли ми відчули, що він застарів, вивчили тенденції укра­ їнських та зарубіжних компаній, і не тільки в розрізі юриспруденції.

Відзначу, що юридичні зарубіжні сайти не можуть бути повним взірцем для українських, бо вони ставлять перед собою зовсім інші завдання, ніж ми. У них більшість компаній — це поважні, солідні організації з історією та місією, і саме це є їхньою унікальною торго­вельною перевагою. У нас — молода країна і мінливе законодавство, тому робити ставку на історію компанії марно. Тож в Україні необхідно якось дивувати та доводити свою потрібність клієнтам.

Сьогодні ми бачимо стійкий прогрес у плоских дизайнах, оскільки все більше і більше мобільних пристроїв отримують вихід в Інтернет. Якщо раніше мати версії сайтів під мобільні пристрої вважалося чимось помпезним, то сьогодні це вже необхідність. А ще ліпше мати адаптивний дизайн. Бо в іншому ви­ падку на ваш сайт буде менше трафіку через незручність доступу і він гірше оптимізуватиметься пошуковою системою Google. За останніми показниками компаній, які зробили редизайн та підлаштували свій сайт під розширення різних пристроїв, кількість «відмов» зменшилася на 10—15 %.

Смартфони зробили свою справу. Вони прищепили людям любов до прокручування. Канули в Лєту сайти, що мають у своїй структурі десятки сторінок, які ведуть усе глибше і глибше всередину. Це дуже стомлює читача. Хоча сайт на багатьох сторінках, здається, має більше SEO можливостей, еволюція дизайну більше орієнтована на надання контенту у вигляді просто сайту­візитівки або сайтів з дуже невеликою кількістю перехідних сторінок.

Не варто випускати з виду і те, що наш мозок опрацьовує візуальну інформацію швидше, ніж інші форми її подачі. Включення HTML5 відео може при­ вернути увагу за лічені секунди перебування на сторінці до основних моментів ваших послуг чи компанії в цілому.

А загалом усі, ну просто всі, схильні до мінімізації. Дуже багато сайтів, на­ думуючи інноваційні та модні методи проектування, зрештою, обирають веб­ дизайн, який має оптимізовану графіку і текст, що не перевантажує користува­ чів великою кількістю інформації та візуальними ефектами.

Циснамі Васадзе, керівник відділу розвитку ICF Legal Service

Основна  тенденція  — про­стота у подачі інформації. Максимально спрощується інтерфейс та наповнення, не виводиться 50 практик на сторінку, не викладається 200 посилань на головну сторінку, створюється три-­чотири основних розділи, до яких вноситься лише потрібна клієнту інформація. Останні продукти в Україні слідують цим тенденціям, але 90 % юридичних фірм і досі перевантажені інформацією, застарілими функціями та інтерфейсом. За приклад можна брати сайти юридич­них фірм Великої Британії та США (https://www.dlapiper.com, http://www.cliffordchance.com/home.html, http://www.sidley.com/, http://www.clydeco.com/, com/).

Ксенія Лещенко, Pr-менеджер АК «Коннов і созановський»

Останнім часом усе більше юридичних фірм намагаються привернути до себе увагу за допомогою «переродження» і найчастіше це починається саме з редизайну сайту компа­ нії. Хтось грається із назвою, хтось змінює лого, інші намагаються привернути увагу клієнтів за допомогою тематичних фотосесій колективу. Модна тенденція сьогодення — не бути схожим на інших. Мою увагу привертають такі веб­сайти юридичних компаній: http://www.axiomlaw.com/ http://www.lindquist.com/, http://www. bdblavocats.com/en/, http://www.bdplaw.com/our­people/#.

Вважаю, що юридичні фірми — лідери ринку юридичних послуг мають слідувати новим тенденціям, адже підтримувати лідерство так само непросто, як і здобути його. І сьогодні це означає не тільки кількість виграних справ та залучених партнерів, але й те, наскільки керівництво компанії спроможне йти в ногу з новими ідеями щодо просування юридичних послуг, які ще не застосовувалися останніми роками.

В’ячеслав Гнатюк, менеджер зі зв’язків з громадськістю АО ENGARDE

Проаналізуймо перші  сторінки  сай­тів фірм легендарного Magic Circle (Allen & Overy, Clifford Chance, Freshfields, Linklaters, Slaughter and May). Перше, що впадає в очі, — простота стартової сторінки цих фірм та відсутня потреба скролити донизу, щоб ознайомитися з усім обсягом інформації на сторінці. Відповідно, стартова сторінка є простим і дос­ тупним навігаційним інструментом по всьому сайту.

По-­друге, варто відзначити відсутність найновіших досягнень сучасного веб­дизайну на цих сторінках. Чи намагають­ ся учасники магічного кола підкреслити цим свою традицій­ність і консервативність? А можливо, вони просто не хочуть ускладнювати життя своїм потенційним і вже існуючим клієнтам та іншим відвідувачам?

Цікаво, що у чотирьох фірм з п’яти колишні працівники фірм, так звані алюмні, можуть прямо зі стартової сторінки вийти на призначені спеціально для них матеріали. Адже зрозуміло, що фірми збільшують свої можливості в рази, якщо не обривають зв’язків зі своїми колишніми працівниками. Натомість вони плекають ці контакти і отримують як мінімум гарні спогади і зустрічі з «колишніми», але також вплив і ноу­хау в тих галузях життя, де присутні їхні «випускники». Чотири фірми з п’яти вже на першій сторінці інформують про свою присутність у соціальних мережах і, відповідно, пропонують приєднатися до своїх груп. Тому можемо ствер­джувати про існування тенденції бути присутнім в Інтернеті не лише завдяки своєму сайту, але й через акаунти в соц­ мережах.

Не можна не відзначити тенденції надання послуг у мережі. Послуги он­лайн надають три фірми з п’яти. Фактично пос­луги фірм Magic Circle знаходяться від клієнта на відстані одного кліка. Погодьтеся, це хороший результат досягнення відчуття присутності у справах і думках клієнта навіть тоді, коли ви працюєте над зовсім іншим завданням.

Фірми із зазначеного кола підкреслюють свою глибоку екс­ пертизу. Це робиться за допомогою публікації своїх юридич­ них та прикладних досліджень прямо на першій сторінці сай­ ту (Freshfields). Інші розміщують на стартовій сторінці такі рубрики, як Legal Insights, Knowledge and Insights, Thought Leadership. Таким чином, відвідувачі сайту розуміють, що фірма знається на проблемах глобального світу, міжнарод­ного бізнесу, політичних перипетіях у країні і, звичайно, на праві. Як не довіритися фахівцям такого розмаху і глибини думки?

Фірми Magic Circle вже з першої сторінки говорять про свою спонсорську діяльність. І роблять це яскраво та виразно. Адже регбійний м’яч на першій сторінці Clifford Chance на­ певне зацікавить багатьох прихильників спорту. Спонсор­ ство святкування 800-­річчя Великої хартії вольностей просто соромно приховувати (Linklaters).

Отже, фірми Magic Circle на своїх сайтах не переобтяжують відвідувача інформацією, графікою та інноваціями. Вони пе­реконують у своїй фаховості (лідерство думки), людяності (спонсорство та робота з колишніми колегами) й постійній увазі до клієнта та його потреб (послуги онлайн).

Марія Ортинська, директор компанії IpStyle

Якщо ви переглянете веб­сайти юридич­них фірм різних країн світу, то побачите, наскільки вони відрізняються. Наприклад, сайт лондонського адвокатського бюро суттєво відрізнятиметься від сайту юрфір­ми з країн Балтії. А сайт юридичної фірми із США може бути зовсім примітивним — так, начебто створений ще 20 років тому. Причому йдеться про фірми першого ешелону. Чому так?
Причин декілька. По-­перше, це національний контекст. Так, ба­гато американських сайтів схожі на шаблон, зроблений студен­том у ворді. Але таке враження оманливе. Чому? Бо для аме­риканців у сайтах часто зміст набагато важливіший за форму. Вони не роблять крутий, стильний дизайн і рідко його онов­люють. Вони не конкурують сайтами, бо розуміють, що клієнт обиратиме не за дизайном в Інтернеті, а за відгуками клієнтів і переліком успішних кейсів, виграних справ.

У пострадянських країнах «обгортці» приділяють усе ще багато уваги. Тому сайти українських, російських, балтійських юрфірм мають вигляд призових робіт на міжнародному фестивалі з діжиталу. Єдиний стиль, чудова графіка, продуманий контент, інфографіка, відео, соціальні плагіни — всі досягнення сучас­ного веб­дизайну використовуються якнайкраще. Сам по собі такий сайт не є поганим, в жодному разі. Дорогим, затратним, так. Але в жодному разі не поганим. Крім того, він виконує важ­ ливу для компанії функцію — вразити потенційного клієнта. Бо наш, український, клієнт все ще хоче бути враженим. Іноді на­ віть цьому «враженню» при виборі юрфірми надають занадто багато значення, на відміну від таких критеріїв, як репутація чи ефективність, тобто наявність тих самих успішних кейсів.

Скаржитися на ці обставини немає сенсу, просто треба зважати на них. І враховувати при створенні сайту. Наприклад, ми свій сайт робимо досить стриманим. Так, і у нас є елементи сучас­ ного дизайну, і відео, і інфографіка, і всі ті атрибути, які так люблять українські клієнти. Але є у нас і суха інформація, чітка статистика, дані про виграні справи. У першу чергу — для на­ ших клієнтів із­за кордону, в тому числі із США. Саме для них ми також маємо і англомовну версію сайту.

Чи можна зробити наш сайт ще красивішим, щоб більше вражати відвідувачів? Так, звісно. Але ліпше ми витратимо час на складан­ ня кейсу. На підготовку якісної статті чи коментаря. На експертну публікацію. Бо будь­яке захоплення рано чи пізно проходить, а в сухому залишку буде ефективність і професіоналізм.

Ксенія Лещенко, pr-менеджер АК «Коннов і созановський»

Перш за все треба звертати увагу на оформлення головної сторінки. Це як пла­нувати ремонт у власній квартирі. Хтось вибирає стиль мінімалізму, запозичений із культури країн Сходу, для когось важливі­шим є правило, «чим більше всього — тим багатший та солідніший вигляд це має». Ті юридичні фірми, які ще не встигли зняти «килими зі своїх стін», активно зараз цим займаються.

Ідея оформлення головної сторінки має бути такою, щоб від­ відувач захотів зайти до вас на філіжанку кави та познайомити­ся ближче або хоча б ще раз просто повернутися на ваш сайт. Перевага віддається сторінкам у форматі landing page. Стрима­ність кольорів, менше тексту. Більше візуалізації та інфографі­ки. Клієнту не важливо, за якою адресою ви знаходитеся (але цей розділ має бути доступний на головній сторінці) чи скільки заходів останнім часом ви провели. Перш за все, відбувається візуальний контакт, і людина хоче побачити фірму, з якою роз­ мовлятиме однією мовою.

Чудово, якщо відвідувач сайту може знайти корисну для нього інформацію, пораду, статтю, залишити до неї коментар, поді­ литися нею з друзями. Хороша ідея демонстрації робочого міс­ ця через сайт. Наприклад, фоном кожного розділу можуть бути фотографії робочих місць співробітників або якісь моменти із корпоративного життя.
 
Олена Пархоменко, директор з розвитку бізнесу ЮФ ILF

Збільшення мобільного трафіку — це сві­товий тренд. Близько 59 % людей викорис­товують мобільні телефони для вивчення інформації або придбання продуктів. Тому про мобільне просування своїх продуктів мають думати і юридичні фірми. Як прави­ло, ми використовуємо мобільний телефон для того, щоб швидко дізнатися про окремий аспект, що нас цікавить: де знаходиться фірма, чим вона займається, хто пра­ цює в команді. Тому мобільна версія має надати доступ до цієї інформації швидко та просто, клієнт не повинен стати учасником квесту з пошуку необхідної інформації та її розшифровки.

Звичайно, веб­сайт фірми може бути адаптований під мобільні телефони. Проте ми вважаємо, що мобільна версія сайту ви­конує дещо інші завдання, тому має відрізнятися від веб­сайту, обов’язково зберігаючи при цьому дизайнерську єдність та зв’язок із брендом. Наша мобільна версія буде саме такою: з одного погляду на екран мобільного по дорозі на чергову зустріч клієнт зможе одразу визначити, куди потрібно піти за інформацією, яка його цікавить у конкретний момент часу, та одразу отримати відповідь. Наразі мобільна версія сторінки фірми знаходиться у розробника в роботі. Сподіваюся, вже у листопаді ми презентуємо її нашим клієнтам.

Мобільні додатки — це зовсім інша історія. Коли ми заванта­жуємо додаток на свій мобільний? Коли є потреба в система­тичному користуванні ним для задоволення своїх системних потреб (наприклад, планування, визначення часу, отримання актуальних новин у зручному форматі тощо). Це трендова штука, але цьому потрібно приділяти багато часу, щоб зроби­ ти додаток корисним та актуальним для клієнта. Робити його для одноразового використання за нагоди немає сенсу — клі­єнт з часом його видалить або забуде про його існування в телефоні. Тому мобільні додатки поки що не плануємо, проте не виключаємо цього, зважаючи на нашу глибоку зануреність у сферу IT.

Владислав Самко, керівник IT-департаменту МЮГ AstapovLawyers

Для створення веб­сайту юридичної ком­панії важливо насамперед визначитися з вибором зручної системи управління сайту CMS. Оскільки, окрім статичної інформації щодо практичної діяльності компанії та контактів, є потреба в періодичних публікаціях новин та прес­релізів на сайті компанії, система управління сайтом має бути зручна у користуванні та підтримувати можливість створення додаткових катего­рій матеріалів та публікацій без залучення технічних фахів­ ців. За рейтингом популярності в українських розробників лідирують WordPress, Joomla, Drupal, 1C:Бітрікс. Не бажано погоджуватися на розробку веб­сайту на основі невідомих або «самописних» CMS, адже подальша підтримка такого сайту може потребувати постійних доробок інтерфейсу, а у випадку зміни розробника може призвести до необхідності повної зміни «самописної» CMS або значних витрат на по­ дальше обслуговування.    

Марія  Кошутська, Pr-менеджер ЮК Prove Group

Зазвичай юридичні фірми до­тримуються стриманого стилю в дизайні та не експериментують з графікою, щоб не переобтяжувати ресурс і не відволікати увагу від послуг, які надають. Але ми вирішили відійти від класичного підходу і додати динаміки на хоум­пейдж, зокрема йдеться про динамічну верстку, «ефект гармошки». Внутрішні сторінки сайту також мають анімаційні елементи, що, на нашу думку, надає йому сучасно­го стильного вигляду. При цьому розділи ресурсу мають традиційний формат (перелік практик, наша команда, прес­центр та контактна інформація).

Артем Афян, адвокат, керуючий партнер АО «Юскутум»

Треба відрізнятися, але й треба бути со­бою, працювати над собою, щоб бути цікавим і корисним клієнту. Треба від­ чувати свою аудиторію. 

Що стосується візуальних ефектів, то тут ми обрали такий цікавий підхід: глибина у дві сторінки та весь сайт вмі­щується на повний скролінг, щоб було зручно переглядати пости в планшеті і телефоні. Наш принцип: максимальна зручність та чіткість подачі.

Ми відійшли від мобільної версії, зробивши інтерфейс адаптивним, універсальним, який добре читатиметься як з мобільного телефону, планшету, так і з комп’ютера. Ми це зробили свідомо, щоб клієнт почувався однаково комфорт­ но з будь-­якого пристрою.

Необхідно усвідомлювати, що світ рухається вперед, і вза­галі розуміти, що таке Інтернет вчора та сьогодні. Це — за­сіб комунікації. А основна мета сайту — комунікувати. Не бійтеся говорити мало, не бійтеся бути не надто пафосни­ми. Те, що може вам здатися ознаками солідності, в Інтер­неті видається порожнім місцем. Інтернет — надзвичайно конкурентне середовище, він не терпить нічого зайвого. Давайте тільки основне. Відчувайте сьогодення та завжди йдіть у ногу з часом.    

Циснамі Васадзе, керівник відділу розвитку ICF Legal Service

Основні правила, які, гадаю, не­обхідно виділити, — мінімалізм і в малюнках, і в текстах, а та­кож надання інформації кратко і по суті. Юристи обслуговують бізнес і самі є представниками
бізнес-­спільноти, тож інтерфейс сайту має відпові­дати стилю бізнесу, тобто містити стриману кольо­рову гаму (синій, сірий, м’ятний, глибокий зелений), акуратний шрифт, відсутність малюнків тощо. З візуальних ефектів я додала б анімацію, плавність при кліку на обрані елементи, підводки. Загалом ін­терфейс має бути мінімалістичним, а інформація — лише та, що потрібна.

Бути оригінальним? Якщо фірма надає оригінальні послуги або продукти, то тоді можна подачу зробити оригінальною. Але з власного досвіду можу сказати, що у цій сфері бізнесу більший вплив на споживача здійснює не малюнок або оригінальність, а підтвер­дження заявленої інформації конкретними кейсами. Сьогодні важливою є також опція зв’язку он­лайн у будь-­який спосіб. Це можуть бути: заявка з сайту, зворотний зв’язок, різноманітні онлайн-­помічники, чудовий сервіс електронної можливості відстежу­вання замовлення клієнта, підтримка, віртуальний офіс.

Адаптивність до мобільних пристроїв у наші дні вже навіть необхідність, а не тренд. Тож вона є обов’язковою і наша компанія має мобільну версію.

Артем Афян, адвокат, керуючий партнер АО «Юскутум»

Українські компанії при створенні сайтів дотримуються старих стереотипів. Біль­шість компаній говорять на своїх сайтах усе, що можуть сказати. Ми вважаємо, що треба говорити тільки те, що від нас хочуть почути. Це ті кейси, в яких ми пра­цюємо, це практики, де ми працюємо, це те, чому ми вважаємо себе вартими уваги у тій чи іншій сфері, та якісь останні цікавинки стосовно дуже актуальних питань, які можуть зачепити клієнта або стати йому в нагоді.

У нас є всього шість практик, але вони повноцінні, повнокровні та масштабні. Ми відмовилися від простого переліку партнерів та їхніх регалій. Ми пішли іншим шляхом: викласти інформа­цію на сайті прямою мовою. Тобто через сайт наші керівники практик та я особисто звертаємося до читача. Вважаємо, що це відповідає манері спілкування компанії у соцмережах, духу нашої компанії. І нам є що сказати. Переваги персоналізації у тому, що завдяки їй виникає зв’язок, контакт. Це — більший ступінь довіри.

Що стосується оновлення, то якщо компанія подає ознаки життя рідше, ніж раз на місяць, то ліпше прибрати розділи, які не оновлюються. Спамити теж не варто. Коли у вас десять новин на день, то ніхто їх просто не прочитає. Звичайні ра­порти про успіхи компанії теж нікому не цікаві. Спілкуйтеся за допомогою сайту про потреби клієнта, не говоріть тільки про себе.

Найбільше клієнтів приваблює контент, який подається у ненав’язливій формі. Зараз є такий термін «інфортеймент» — це корисна інформація, яка водночас розважає.

Олена Пархоменко, директор з розвитку бізнесу ЮФ ILF

Професійний, доступний, наглядний та ак­туальний контент — це сьогодні must have для будь-­якого сайту. Такий контент завжди привертає увагу, а привернути увагу клієнта до свого бренду та до продуктів в он­лайні з кожним місяцем та роком усе важче. Яким буде цей контент, залежить від стратегії юридичної фірми, а саме — від її продуктів та ці­ льової аудиторії (потенційних користувачів цих продуктів).

Чи може сайт юридичної фірми продавати? Це дещо дискусій­ не питання. Проте я вважаю, що може. В окремих випадках, на­приклад, продукти мас­маркету для приватних осіб та підпри­ємців можуть продаватися навіть через окрему lаnding page. Але в багатьох випадках юридичні фірми використовують сайт як визитівку: це ми пропонуємо такі послуги, знаходимося тут, були такі проекти. На мою думку, такої інформації замало для прийняття рішення про зустріч з юристом для того, щоб дові­ рити йому свою особисту справу. Особисті рекомендації у сфе­ рі послуг сьогодні залишаються суттєвим важелем у прийнятті клієнтом рішення про співпрацю, проте це питання часу. Уже за декілька років це зміниться. Клієнту потрібні додаткові physical evidence і він знайде їх в он­лайн завдяки персоналізованому контенту, в тому числі на веб­сайтах компаній.

Якщо ціна, якість та клієнтоорінтованість є серед ваших конкурент­ них переваг — потрібно працювати над контентом, бо це сучасні правила гри на будь­якому ринку. Чим ви відрізняєтеся від конкурентів? На це питання мають дати відповідь не тільки ваші спів­ робітники, а й ваш контент. Оновлення контенту — спільна зона відповідальності маркетерів та юристів. Юристи відповідають за експертну складову, маркетери — за те, щоб зробити цей контент персоналізованим і «смачним» за формою та змістом.

Віктор Мороз, керуючий партнер АО Suprema Lex

Вважаю, що на сайті юридичної фірми обов’язково має бути відображена інфор­ мація про юридичну фірму як таку, членів її команди (принаймні партнерів), основні практики та галузі, в яких фірма надає послуги, її переваги та успіхи, винагороди та визнання, за наявності таких, контактна інформація юридичної фірми.

Також убачаємо за доцільне для популяризації діяльності юри­ дичної фірми створення на її веб­сайті певного інформаційного центру, де розміщуватимуться новини юридичної фірми, нови­ ни законодавства та публікації, які здійснюються правниками юридичної фірми у фахових та ділових виданнях з найактуаль­ ніших для клієнтів фірми питань.
 
Виокремлення розділів сайту за практиками та індустріями дає змогу клієнтам ліпше зрозуміти обсяг експертизи, яку може здійснити юридична фірма, та підвищує шанси юридичної фір­ми отримати нового клієнта. Персоналізація також є необхід­ною, адже клієнт, розуміючи, хто конкретно надаватиме йому юридичні послуги, може зробити висновок про доцільність звернення з відповідних питань.

Контент веб­сайту треба періодично оновлювати, щонайменше раз на рік, адже інформація на веб­сайті повинна бути акту­альною. Оновлення контенту має відбуватися за активної участі партнерів юридичної фірми, адже саме вони найкраще розумі­ ють особливості діяльності своєї юридичної фірми та найбільш актуальні тенденції юридичного ринку, чинного законодавства та перспективи їхнього розвитку. Найбільше клієнтів приваб­ лює контент, який не є значним за обсягом, але водночас пов­ ністю дає уявлення про питання, якому він присвячений, розкриває тему.

Ксенія Лещенко, Pr-менеджер АК «Коннов і созановський»

Оновленням контенту займається PR-­менеджер компанії. Хоча б раз на тиждень на сайті повинні відбуватися якісь зміни та оновлення. Знайти для цього привід — також його завдання.

На мою думку, особливу увагу необхідно приділяти розділам «Послуги» та «Команда». Оригінальний та доступний кон­текст. Демонстрація успішних кейсів теж буде великим плю­сом. Фото партнерів та юристів повинні з першого погляду викликати довіру та здобути прихильність до себе. У розділі «Команда» не треба забувати і про біографію юристів — лаконічну та актуальну.
Блукаючи сайтами компаній, я завжди цікавлюся, яких клієнтів вони обслугову­ють, чи хоча б намагаюся знайти відгуки про роботу. Тому демонстрація клієнтів компанії у вигляді списку, а ще ліпше їхніх лого з посиланням на сайт клієнта — зайвий привід викликати довіру у відвідувачів сайту.

Ідея нашого нового сайту — не тільки показати клієнтам, що ми успішна й ста­більна адвокатська контора з 23­-річним стажем роботи, а й довести, що, крім юридичних питань, нас цікавить ще й культурне життя. Тому ми додаємо розділ «цікаві місця Києва», в яких самі побували. Галереї, кафе, розважальні центри тощо. Ми намагаємося створити живий сайт, про живих людей.

Пам’ятаючи при цьому, що ми фірма, яка надає якісні юридичні послуги з індивідуальним підхо­дом до кожного клієнта.
 
Циснамі Васадзе, керівник відділу розвитку ICF Legal Service

Обов’язкові роз­діли сайту мають відповідати на за­ питання: хто ми, чим займаємося, як з нами зв’язатися. Персоналізація дає ефект лише у тому випадку, коли партнери є публічними та авторитетними у ділових колах. Обов’язковою є інформа­ція про участь у профільних асоціаціях та пов’язаних ділових співтовариствах. Оновлення контенту — це спільна робота юристів та PR (контент)-менеджера фірми. Оновлення має бути ре­гулярним: новини — дві­-три на день, статті — дві на тиждень. Обов’язковими є огляди законодавства з експертними висновками.

Владислав Самко, керівник IT-департаменту МЮГ AstapovLawyers

Головним інструментом у просуванні веб­сайту є контент, постійне оновлення якого сприяє утриманню постійних відвідувачів та залученню нових. Також важливими інструментами в просуванні є використання практик SEO (Search Engine Optimization) оптимізації матеріалів та контенту. Допомагає нам у просуванні веб­ресурсів компанії і ведення блогів з різних галузей права, міжнародного арбітражу, податкового права, інтелектуальної власності, де наші юристи дають експертну оцінку актуальним проблемам та висвітлюють новини законодавства. Задля просування по­слуг для фізичних осіб ефективним є використання контекст­ної реклами в пошукових системах Google та Yandex.

Циснамі Васадзе, керівник відділу розвитку ICF Legal Service

Сьогодні багато юрфірм освоюють європей­ські ринки, тому створюють сайти з фокусом саме на цьому. Причому оновлення потрібно проводити кожні два-­три роки. Інструменти для просування — це, звичайно ж, SЕО, контекстна реклама, налаштована відповідно до цілей фірми, але най­головніше — контент і постійне оновлення текстової частини, тобто публікація аналітичних статей, оглядів тощо. Але тут вар­то враховувати популярність автора. Якщо його ніхто не знає, то і статті не будуть читабельними, тому публікуватися треба і у «зовнішніх» ЗМІ.

Марія  Кошутська, Pr-менеджер ЮК Prove Group

Плануючи розробку веб­сайту, ми стави­ ли декілька цілей: створити ресурс, який буде чітко асоціюватися з нашим брендом, втілюватиме побажання керуючого партнера та керівників практик і, звісно, стане оптимальним путівником по спектру юридичних послуг для наших клієнтів.

Бюджети у стартапу незначні, тож ми не розробляли бренд­ бук, а залучили до розробки сайту і поліграфічної продукції одних підрядників, які й сформували стиль ресурсу відповідно до наших уподобань. До підготовки технічного завдання долучилися всі співробітники компанії, і під час робочих брейн­штормів народжувалися ідеї та побажання, які й стали фундаментом технічного завдання.

Коли дизайн та наповнення нашого сайту були вже на фінальній стадії розробки, ми перейшли до найважливішої частини, а саме — формування програми просування сайту. Оскільки наша компанія є новачком на ринку і її веб­сайт «не розкручений», до програми просування були залучені всі інструменти — це і пошукова оптимізація (SEO), і контекстна реклама, і ремаркетинг, і КМС (контекстно­медійна сітка). За результатами звітів відбувається перерозподіл бюджету та зміщення ак­центів на інструментах. Перевага, відповідно, надається більш ефективним.

Артем Афян, адвокат, керуючий партнер АО «Юскутум»

По-­перше, компанія повинна чітко усвідомлювати мету свого сайту: для когось це ві­ зитівка, для когось — портал. Не для всіх юридичних компаній підходить одна й та ж формула. По-­друге, сайт має відображати саму компанію, він повинен чітко слідувати тій емоції, яку компанія хоче викликати. Це вже залежить від того, чим вона займається.

Ми робили сайт довго, оскільки вдумливо підійшли до формулювання концепції «Juscutum 3.0.». У нас дещо змінився логотип, оновилися корпоративні кольори, ми знайшли свій стиль подачі інформації. Ми співпрацюємо з розробниками сайту та дизайнерами, а наповненням сайту займаємося самі.

Єдиний інструмент для просування сайту чи сторінки — цікавий контент. Причому розповсюдження його має бути не через рекламу, а органічно, коли самі люди зацікавлені інформацією і діляться нею зі своїми френдами. Усі інші механізми не працюють. Ви можете штучно нагнати лайків, можете залити свій сайт трафіком, можете підняти його в ТОПі пошукової системи Google. Але те, що він з’явиться перед очима вашого потенційного клієн­ та — ще нічого не означає. Не забувайте, що потенційний клієнт бачить безліч спаму. Ви просто встаєте в один ряд з пігулками для схуднення та акціями «зароби в Інтернеті 500 доларів за день». Тому ми абсолютно свідомо відмовилися від усіх штучних заходів популяризації. Ми природно просуваємося завдяки своїй цільовій аудиторії. Це — найскладніший шлях, проте правильний.

По материалам Украинского юриста. ПДФ-версия статьи здесь