вимкнути дудлвключити дудл

Тетяна Соловйова: як бізнесу ефективно управляти податковими ризиками

полуростРозбираємося, як правильно управляти податковими ризиками, а головне – як їх мінімізувати

Бізнес і ризик завжди ходять парою в світі підприємництва. Навіть саме законодавче визначення говорить про те, що підприємництво – це діяльність, яка ведеться на свій ризик.

У системному бізнесі менеджмент прагне керувати всіма процесами на підприємстві. Управлінці, які націлені на ефективне прийняття бізнес-рішень, які не ігнорують ризики і не уникають їх, а прогнозують їх і знижують до мінімального рівня.

Левову частку ризиків у підприємницькій діяльності складають податкові. Їх можна віднести до категорії фінансових і репутаційних. Адже, з одного боку, підприємство може зазнати фінансових втрат у вигляді донарахування йому податків і зборів, пені, штрафів за результатами податкової перевірки. Такі грошові втрати виникають внаслідок розбіжностей між платником податків і податковим органом в трактуванні податкового законодавства, які можуть стати для господарюючого суб’єкта дійсним збільшенням податкового тягаря. А в деяких особливо серйозних випадках неправильна податкова політика компанії може стати причиною притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб. Якщо ж у підприємства вже є суперечки щодо донарахування податків з контролюючими органами, або, гірше того, відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб компанії з ухилення від сплати податків, підприємство несе репутаційні ризики.

Більшість компаній перед початком і в процесі співпраці перевіряють своїх контрагентів на благонадійність. І якщо в реєстрі судових рішень буде фігурувати рішення суду, яким вам донараховано податки або в реєстрі буде ухвала суду, яка виноситься в рамках досудового розслідування злочинів за ст. 205 (фіктивне підприємництво) або ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), про тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, призначення позапланової документальної перевірки в рамках кримінального провадження, з вами навряд чи захочуть співпрацювати.

Ефективне управління податковими ризиками – одна з умов успішного бізнесу. Податковий ризик-менеджмент включає в себе вибір оптимальної форми ведення бізнесу і системи оподаткування, попередню оцінку податкових наслідків кожного управлінського рішення і оформлення господарської операції, визначення допустимого рівня ризику, а також вибір найбільш підходящої стратегії мінімізації встановленого ризику.

Розглянемо найбільш важливі напрямки роботи з управління та мінімізації податкових ризиків. Роботу в цьому ключі можна розділити на три основні групи:

 • Робота всередині компанії.
 • Взаємодія з контролюючими органами.
 • Взаємовідносини з контрагентами.
 1. Робота безпосередньо в компанії

Самостійна оцінка ризиків за допомогою “підказок” держави. Для того щоб дати платникам податків можливість самостійної оцінки податкових ризиків, Міністерство фінансів України затвердило Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. У цьому документі визначені критерії ризиків, на підставі яких платник податків потрапляє в план-графік податкової планової перевірки.

До плану-графіка включаються платники податків, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати в бюджет податків і зборів. Нормативний акт розмежовує платників податків за ступенем ризиковості: високий, середній та незначний ризик.

Наведемо кілька прикладів таких ризиків для юридичних осіб.

Критерії високого ступеня ризику:

 • здійснення виплати доходів (відсотки, роялті, лізингові платежі і т. д.) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах;
 • платник податків не подає податкову звітність протягом двох податкових (звітних) періодів;
 • здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є нижчою собівартості;
 • різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 10% собівартості реалізованої продукції;
 • сума інших операційних витрат, витрат на збут та адміністративних витрат перевищує собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Критерії середнього ступеня ризику:

 • декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом двох податкових (звітних) періодів за умови, якщо податковим (звітним) періодом є календарний квартал, або протягом одного податкового (звітного) періоду за умови, якщо податковим (звітним) періодом є календарний рік ;
 • нарахування та виплата доходів на користь фізичних осіб у вигляді заробітної плати або на підставі цивільно-правового договору, без перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та/або єдиного внеску;
 • порушення встановлених термінів сплати єдиного внеску більш ніж на 365 днів;
 • наявність відносин з платниками податків на єдиному податку і які є керівниками, засновниками або співробітниками цього підприємства, в сумі операцій понад 5 млн грн або більше 5% загальних обсягів поставок, але не менше 100 тис. грн;
 • нарахування та виплата доходів фізичній особі-підприємцю в сумі понад 5% загального обсягу доходу від будь-якої діяльності;
 • наявність негативних рішень комісії ДФС із зупинки реєстрації податкових накладних протягом 3 звітних періодів;
 • інші операційні витрати більше інших операційних доходів.

Критерії незначним ступенем ризику:

 • наявність у органів ДФС інформації про відсутність ліцензій у платників податків, які здійснюють діяльність, що підлягає ліцензуванню;
 • наявність зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій при відсутності обсягів реалізації товарів (послуг) через такий реєстратор розрахункових операцій;
 • суми за повернення товарів складають більше 5% суми загальних продажів, проведеної через реєстратори розрахункових операцій.

Автоматизація процесів і документообігу. Автоматизація бізнес-процесів і впровадження електронного документообігу допоможе нівелювати помилки, пов’язані з людським фактором.

Уніфікація і формалізація процесів, пов’язаних з оподаткуванням. Впровадження структури управління податковими ризиками залежить безпосередньо від розміру компанії та специфіки її бізнес-процесів. Для найбільшої ефективності управління податковими ризиками повинні бути задіяні всі структурні підрозділи підприємства. Досягти цього можна за допомогою прийняття в компанії локальних актів, таких як внутрішні регламенти та політики, накази, положення, деталізуючи в них вимоги до складання документів і механізм прийняття рішень.

Підвищення кваліфікації співробітників, які працюють з податками. В першу чергу це стосується бухгалтерської служби.

Податковий консалтинг. Ефективним методом по зниженню податкових ризиків є співпраця із зовнішніми консалтинговими компаніями, які спеціалізуються на питаннях оподаткування. Податкові консультанти завжди тримають руку на пульсі і в курсі всіх останніх змін в податковому та бухгалтерському законодавстві і мають великий практичний досвід роботи в сфері оподаткування.

Відстеження змін законодавства. Для зниження податкового ризику співробітникам, які працюють з податками, доцільно знати всі останні зміни в податковому і бухгалтерському законодавстві. Адже в Україні податкове законодавство одне з найдинамічніших і постійно мінливих. Тому знати всі нововведення просто є життєвою необхідністю для компанії. Часто цю функцію передають на аутсорс податковим консультантам.

 1. Взаємодія з податковими органами

Отримання індивідуальних податкових консультацій. Податкове законодавство складено таким чином, що постійно викликає питання в трактуванні тієї чи іншої норми і складності у визначенні податкових наслідків. Тому дієвим механізмом в мінімізації податкових ризиків є отримання у податковій індивідуальної податкової консультації щодо конкретної господарської операції. Адже якщо підприємство діє в рамках такої консультації, вважається, що воно діє відповідно до законодавства.

Моніторинг відсутності заборгованості по податках. Проведення звірок станом розрахунків по податках особисто в податковому органі або за допомогою електронного кабінету платника податків.

 1. Робота з контрагентами

Ретельний аналіз договорів та скрупульозне складання первинної документації. Адже умови договору і оформлення первинної документації безпосередньо впливають на податкові наслідки.

Перевірка благонадійності контрагента. Завжди перевіряйте тих, з ким співпрацюєте. Адже недобросовісний контрагент може стати джерелом проблем на підприємстві. Обов’язково перевірте реєстр судових рішень, відкриті реєстри та бази даних, а також наявність повноважень у підписанта на укладення угоди.

Тетяна Соловйова, старший юрист Практики оподаткування та бізнес-ефективності Juscutum

Delo.ua