вимкнути дудлвключити дудл

Правова позиція Юридичної компанії «Юскутум» у справі EX.ua

Про блокування ресурсу

Подання проти EX.ua було винесено з порушенням норм чинного законодавства. Так як правовідносини у сфері делегування доменних імен регламентуються «Правилами домену. UА». Зазначені правила не передбачають положень, які б регламентували процедуру заборони використання домену за поданням слідчого. Більш того, Правила містять чітке формулювання, що питання про використання домену відносяться до категорії доменних спорів і повинні вирішуватися в судовому порядку.
 
Зазначена в поданні слідчого вимога заборони на використання домену є необгрунтованою, винесеною з порушенням базових принципів діяльності органів внутрішніх справ, передбачених ст.3 Закону України «Про міліцію», де зазначено, що діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особистості, соціальної справедливості. Варто також зазначити, що Організація Об’єднаних Націй визнала право на доступ до Інтернету одним із невід’ємних прав людини. Згідно з документом, прийнятим ООН, поширення інформації в мережі має бути максимально вільним, обмежуючись лише тими ситуаціями, коли це може призвести до порушення чиїхось прав. Як зазначалося вище, обраний спосіб захисту порушених прав не є єдиним і призводить до масового порушення прав інших осіб.
 
Згідно ч.1 ст.34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або іншим способом – на свій вибір. Згідно ч.1 ст.5 Закону «Про інформацію» одним із основних принципів інформаційних відносин є доступність інформації та свобода обміну нею. Ресурс, накшталт www.ex.ua, є засобом обміну інформацією, а блокування його роботи виключно на підставі подання слідчого в рамках досудового слідства, за умови, коли факт правопорушення не доведено, є істотним обмеженням права на обмін інформацією.
 
Якщо прийняти той факт, що блокування ресурсу в рамках слідства, без розглядів, без суду, законна, то завтра буде можливо вільно закрити будь-який сайт, будь-який інформаційний ресурс, інтернет-ЗМІ.
 
Дана ситуація виявила неготовність українського законодавства до суперечок щодо об’єктів інтелектуальної власності в середовищі Інтернет. Однак фраза про букву закону і дух закону існує не даремно. І в умовах правової невизначеності слід виходити із відповідності слідчих дій меті слідства і правам інших громадян.
 
Про переслідування користувачів EX.ua
 
На сьогоднішній день справа ведеться відносно п’яти осіб, які розмістили конкретні файли під конкретними обліковими записами.
 
Щодо підрахунку збитків
 
До тих пір, поки повністю не буде відновлено правовий статус ресурсу EX.ua, оцінити та встановити конкретний обсяг збитків неможливо. Але хочемо закцентувати увагу на тому, що збиток, заподіяний громадянам України внаслідок блокування діяльності ресурсу та їх доступу до власних файлів, які не мають ознак контрафактної продукції, може бути значно вище, ніж збиток, заподіяний неправомірним поширенням комп’ютерних програм, яке стало підставою для порушення кримінальної справи.
 
Щодо боротьби з піратством
Спроба представити блокування або переслідування ресурсу як боротьбу з піратством не повинна сприйматися всерйоз.
 
Ресурс використовується легально, як інструмент, який користувачі можуть використовувати як завгодно. Ресурс має правило єдине для всіх: правовласник звертається і контент видаляється.
 
Правова позиція така, що ресурс не повинен нести відповідальність за піратський контент, розміщений користувачами. Адміністрація апріорі не може і не повинна відстежувати і встановлювати факт розміщення контрафактного контенту, так як не має повноважень приймати рішення щодо легальності розміщених файлів.
 
Справа була порушена за фактом, і не ясно, чому, для того, щоб встановити і відстежити п’ять облікових записів, потрібно було вилучати таку кількість серверів. Масштабні дії слідства абсолютно не відповідали поставленому завданню, тому й вважаємо їх неправомірними. Ми за те, щоб ситуація була повернута в правове поле.