вимкнути дудлвключити дудл

Посилено відповідальність пов’язаних із банком осіб. Юридична газета № 10-11(456-457), 10 березня 2015 року. Елеонора Салова

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб» №2085 Законодавчим актом внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу зміни, якими суттєво посилено відповідальність пов’язаних із банком осіб.

Законом посилено адміністративну відповідальність керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банків або інших осіб, які відповідно до закону можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, за порушення нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема щодо якості активів, проведення операцій із пов’язаними з банком особами, суті операцій, або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Законом також запроваджено адміністративну відповідальність зазначених осіб за дії, які призвели до віднесення банку до категорії проблемних та кримінальну відповідальність керівника банку, кінцевого бенефіціарного власника банку, іншого власника істотної участі у банку за вчинення будь- яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.

Документом також внесено до законів «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зміни, якими посилено нагляд у банківській сфері, зокрема:

– доповнено перелік документів, що подаються для погодження статуту юридичної особи, яка збирається здійснювати банківську діяльність;

– уточнено повноваження заради банку щодо затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з банком особами;

  • встановлено заборону банкам надавати кредити для придбання акцій інших банків та опосередковано здійснювати кредитні операції з пов’язаними  з банком особами;
  • розширено перелік пов’язаних із банком осіб;
  • встановлено для банків обов’язок надати Національному банку України відомості по пов’язаних із банком осіб та повідомляти регулятора про всі зміни в інформації про пов’язаних із банком осіб;

– надано Національному банку України право при здійсненні банківського нагляду визначати фізичних та юридичних осіб такими, що є пов’язаними з банком особами, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, та з урахуванням, зокрема, характеру взаємовідносин, операцій та зв’язків із банком (із повідомленням про таке рішення не пізніше наступного робочого дня відповідному банку);

– розширено перелік умов, за якими угоди, укладені банком із пов’язаними з банком особами, визнаються недійсними;

встановлено майнову відповідальність пов’язаних із банком осіб за збитки, завдані з їхньої вини банку;

– суттєво збільшено розмір штрафу, що може бути застосований до керівника банку;

– розширено критерії, за якими Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемного;

– уточнено порядок розкриття Національним банком України інформації, що містить банківську таємницю;

– закріплено примусове виконання державною виконавчою службою рішень Національного банку України про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу;

– уточнено права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звертатись до пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку з її вини шкоди та пов’язаної з банком особи, яка унаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, завданої банку.

У пояснювальній записці до закону № 2085 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб» зазначається, що метою документа є посилення відповідальності пов’язаних із банком осіб, насамперед керівників банків, контролерів та інших власників істотної участі у банку, під час прийняття ними рішень, що впливають на фінансовий стан банку, підвищення ефективності банківського нагляду, забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

Коментар

Елеонора Салова, юрист практики правової безпеки бізнесу АО «Юскутум»

Верховна Рада України 02.03.2015 прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб».

Що зміниться з його ухваленням?

Кримінальний кодекс поповниться новим злочином – тепер будуть карати за доведення банку до не- платоспроможності усіх причетних. Саме це приховується під не зовсім зрозумілим терміном «пов’язана особа».

Доведенням банку до неплатоспроможності законодавець вважає умисні діі, що призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору.

Такі дії караються обмеженням волі на строк від 1 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від 85 до 170 тис. грн. та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Що це за діі, законодавець не вважає за потрібне конкретизувати.

Тобто кримінальна відповідальність є, нова стаття в КК є, а чітких правил гри немає. Не кожна дія, що призвела до неплатоспроможності банку, є протиправною. Якщо дотримуватися такої логіки, то правоохоронні органи здійснюватимуть кримінальне переслідування через відсутність достатніх знань для порятунку банку в умовах економічноі кризи чи просто не змогли знайти достатньоі кількості грошових коштів.

Пов’язаною з банком особою є фізична особа, яка за своїм службовим статусом, родинними зв’язками або майновим станом пов’язана з діяльністю та управлінням банком і може одержати певні матеріальні переваги у процесі виконання банком своїх функцій.

Надавати такий статус буде Національний банк Украіни своїм рішенням за поданням банку. Тобто банківська установа має відігравати роль Павліка Морозова в цьому випадку.

Розслідування за цією статтею доручено слідчим органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства. На жаль, в сьогоднішніх реаліях це швидше погана новина, оскільки не факт, що вони мають достатній рівень знань та досвіду для пошуку та визначення конкретної винної особи, що мала умисел, не кажучи вже про причинно-наслідковий зв’язок.

pdf-версія статті