вимкнути дудлвключити дудл

Податкове майбутнє після підписання Угоди про асоціацію. Юридична Газета №7-8/29.07.14. Андрій Фомічов

Андрій Фомічов, адвокат, керівник практики податкового права АО «Юскутум»

Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підписана. Цьому передували довгі п’ять років, робота численних робочих груп, нескінченні переговори та консультації, аналізи, схвалення і критика даного процесу, найтяжча і дорога фінішна пряма. З’ясуємо, що ж дає згаданий документ Україні, зокрема, у сфері оподаткування, яких нововведень нам слід очікувати і до чого готуватися.

Підписана Економічна складова безпосередньо робить прогнози щодо можливих наслідків у податковій сфері при її реалізації, а саме:

• по-перше, реалізація визначених договірних умов призведе до удосконалення механізмів та покра щення процедур взаємодії бізнесу з податковими органами. Слід чекати модернізації принципів адміністрування податків, що так потрібно діючій податковій системі. Це, в свою чергу, буде мати позитивний вплив на бізнес та знизить податковий тиск на підприємства, в т.ч. на експортерів, які на сьогоднішній день мають значні проблеми з відшкодуванням ПДВ. Зростання акцизів на тютюнові вироби до прийнятого в ЄС рівня може призвести до скорочення виробництва тютюнової продукції в Україні. Проте, судячи зі світової практики, це не повинно вплинути на фінансовій обіг у цьому секторі, але сприятиме підвищенню рівня здоров’я населення України;

• по-друге, спрощення адміністрування окремих прямих податків, зокрема податку на доходи фізичних осіб, буде стимулювати посилення дисципліни платників податків у плані правильності ведення обліку та своєчасності оплати податків і зборів. Така лібералізація підходу і дій плат- ників податків призведе до своєчасного та регулярного наповнення бюджету з перспективою його стабільного щорічного зростання, оскільки бізнес матиме можливість показувати реальні результати своєї діяльності;

• по-третє, співпраця з ЄС і впровадження європейських стандартів дозволять створити ефективні механізми боротьби з ухиленням від сплати податків і податковим шахрайством. При поточному стані податкової системи та принципів її побудови такий підхід більш ніж ак- туальний. Це розв’яже руки бізнесу, зменшить навантаження на нього і дасть можливість органам податкової служби виконувати свою основну роботу, а не досягати запланованих показників. У результаті таких дій цілком обґрунтовано очікувати скорочення масштабів тіньової економіки в усіх можливих проявах і контрабанди підакцизних товарів, що дозволить збільшити дохідну частину державного бюджету.

Чи реалізуються очікування?

Для досягнення таких прогнозів підписанти задекларували пев- ні обов’язки зі співробітництва між структурами податкових систем для підвищення ефективності управління податковою сферою. Головні цілі цього кроку – вдосконалення відносин між економічними агентами, розвиток торгівлі, стимулювання інвестицій та забезпечення чесної конкуренції. Простою мовою це означає, що податкова сфера повинна буде виконувати, в першу чергу, регуляторну функцію, при якій будуть розвиватися економічні та торгові зв’язки, забезпечуватися стимулювання інвестиційної діяльності та справедливої конкуренції. А фіскальна функція, тобто наповнення бюджету будь-яким можливим і неможливим способом, повинна буде відійти на останнє місце. Далі. Підписанням Економічної складової вводяться деякі принципи у сфері оподаткування, а саме: принципи прозорості, обміну інформацією, добросовісної податкової конкуренції. Принцип прозорість передбачає контроль над податковою системою, в т.ч. за податковими органами з боку платників податків. Люди і бізнес повинні мати чітке уявлення, які податки вони платять, за якою ставкою, як здійснюється платіж і т.д.

Обмін інформацією між податко- вими органами різних країн є дуже важливою складовою співпраці, застосування міжнародних домовленостей, оперативного реагування на рівні національного законодавства. Такий обмін допомагає попередити ухилення від сплати податків, своєчасно виявити наростаючі оптимізаційні процеси. Зближення України з Європейським Союзом не має позначитися на економічній діяльності кожного суб’єкта такого зближення у зв’язку з різницею структури їх податкових систем. І саме принцип добросовісної податкової конкуренції покликаний забезпечити конкурентоспроможність податкових ставок і прийнятність податкового режиму тієї чи іншої держави. Відтак один з найбільш очікуваних напрямків роботи в рамках асоціації – вдосконалення і розвиток податкової системи України, в т.ч. системы адміністрування податків, процедури повернення податку на додану вартість (ПДВ) і уникнення накопичення заборгованості з його відшкодування. Адже сама по собі податкова система України є досить поміркованою – проблема полягає саме в адмініструванні податків, складності формування та подання звітності.

Боротьба з шахраями та неплатниками податків

Окремим питанням у цій частині співпраці стоїть забезпечення ефективного збору податків і активізація боротьби з податковим шахрайством і ухиленням від сплати податків. І що найцікавіше, підписаний документ вводить новий для України термін «шахрайські каруселі». У чому їх сутність? У Євросоюзі передбачається впровадження перехідного етапу систем сплати ПДВ і акцизів у випадку здійснення торгових операцій між постійними та новими країнами-членами. Саме завдяки такому механізму, де при здійсненні торгових операцій між країнами-членами ЄС ПДВ не стягується в країні походження товарів і не сплачується в країні призначення, а облік ПДВ ведеться виключно формально, з’явилися нові можливості для податкового шахрайства. І сторони Економічної складової Угоди про асоціацію повинні посилити співпрацю та обмін досвідом у боротьбі саме з такими шахрайськими діями.

І наостанок

Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері протидії та боротьби з контрабандою підакцизних товарів. Воно буде спрямоване на поступове зближення ставок акцизів на тютюнові вироби, у т.ч. в рамках діалогу на регіональному рівні, відповідно до Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну від 2003 р. Зі сказаного вище можна зробити наступні висновки:

1) економічна складова, на превеликий жаль, не є системою інструментів для оптимізації процесів у сфері оподаткування. Вона є всього-на-всього черговим масштабним пакетом домовленостей. У цьому ракурсі не варто чекати зниження податкового тягаря для платників. Навпаки, варто очікувати деякого підвищення акцизних ставок і митних платежів на тлі зменшення кількості неефективних податків і зборів;

2) податкова система України буде планомірно набувати форм європейських стандартів, яким притаманні принципи цілісності, прозорості та ефективності. А допоможе в цьому (в т.ч. і в боротьбі з шахрайськими діями) обмін досвідом та інформацією;

3) незважаючи на те, що Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом підписана сторонами, такий документ необхідно ратифікувати обопільно – і у Верховній Раді України, і в ЄС. Сподіваємося, що ця процедура буде не самою складною у процесі зближення України і Європейського союзу.

pdf-версія статті