З 2022 року українські адвокати перейдуть на електронні ордери для підтвердження своїх повноважень у процесах. Вони генеруватимуться адвокатом автоматично через особистий кабінет на порталі НААУ.

Зокрема, вноситиметься інформація про адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ), а у разі відсутності певних даних в ЄРАУ до їх оновлення адвокатові пропонується самостійно вписувати потрібну інформацію.
Спеціально для Pravo.ua
український адвокат
Це ніби комфортне рішення для адвокатів, але на практиці виникають проблеми, які варто було б розв'язати до кінця поточного року, щоб уникнути труднощів, коли альтернативи у вигляді паперових книжечок, виданих радами адвокатів регіонів, електронним ордерам не залишиться.
Технічні нюанси

Наприклад, адвокатка Наталія Фещик стикнулася з тим, що оновити інформацію, необхідну для заповнення ордера, тривалий період було неможливо з технічних причин. Заповнити дані самостійно — також: форма ордера пропонувала адвокатові вписати відомості про посвідчення адвоката, зокрема вказавши раду адвокатів регіону, яка його видала. Проблема у тому, що адвокатка право на заняття адвокатською діяльністю отримала ще у 2007 році, тоді їй було видане і посвідчення адвоката. Відповідно документи були видані не радою адвокатів, яких ще не існувало, а КДКА відповідної області. Внести ці дані в ордер немає технічної змоги, а тому адвокатка надала свої пропозиції щодо змін Раді адвокатів України.

Інше питання, яке піднімає цей епізод, — технічна спроможність ЄРАУ та веб порталу Національної асоціації адвокатів України загалом бути доступним для адвокатів щодня і цілодобово та забезпечувати оперативне оновлення інформації адвоката про себе.

Адвокат, юрист ЮКК «Де-юре» Володимир Данілін підтверджує, що кілька разів стикався із ситуа­цією, коли не міг оформити ордер через технічні роботи на сайті НААУ.

«Не часто, але бувають моменти, коли ЄРАУ не працює і немає можливості оформити ордер — чи то через технічні проблеми, чи то через перевантаження у робочий день», — розповів адвокат. Проте, за його словами, це мало наслідком лише затягування деяких процесів, що було неприємно, проте не критично. Також труднощі бувають: змінюється форма організації праці, наприклад адвокат приєднався до об'єднання, а в ЄРАУ дані ще не завантажилися, тому отримати ордер від АО немає можливості.

Однак перехід до автоматично згенерованих ордерів неминучий і об'єктивно раціональний, вважа- ють адвокати.

Електронні переваги

Максим Бойко, адвокат практики безпеки бізнесу Juscutum, нагадує, що типова форма ордерів затверджена рішенням Ради адвокатів України No 118 від 17 листопада 2020 року «Про ордер на надання правової (правничої) допомоги (у новій редакції)» (Положення).

Ним визначено перелік даних, які необхідно зазначити в ордері, способи генерації ордерів та інші необхідні умови для того, аби допомога надавалась правомочним на це адвокатом. Одним із доказів правомочності дій адвоката є ордер, на підставі якого він діє.

Відповідно, дотримання форми, зазначення всіх необхідних відомостей, дотримання належного способу генерації ордера є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта. Про це йдеться в пункті 11 Положення.

Згідно з положеннями процесуальних кодексів України, повноваження адвоката під час здійснення представництва/захисту особи можуть бути підтверджені ордером на надання правової допомоги. І саме ордери нині — найбільш зручний спосіб підтвердити власні правомочності.

Так, Ігор Пугайко, адвокат, радник Hillmont Partners, керів- ник практики адміністративного і податкового права, зазначив, що найбільш зручним та поширеним документом, який використовується адвокатами для підтвердження повноважень, традиційно є ордер.

«Вибір більшості адвокатів є логічним і зрозумілим, оскільки однією із суттєвих переваг ордера, приміром перед довіреністю, є те, що ордер видається самостійно ад- вокатом або керівником адвокат- ського об'єднання (бюро). Тобто ад- вокат може створити документ для підтвердження своїх повноважень максимально оперативно та без за- лучення клієнта», — пояснив пан Пугайко.

До 16 квітня 2019 року всі адвокати використовували бланки ордерів, виготовлені друкарським способом на замовлення ради адвокатів регіону. З 16 квітня 2019 року кожен адвокат може отримати бланки ордерів на надання право- вої допомоги через особистий кабі- нет адвоката на сайті НААУ.

«Сучасний світ дедалі більше переходить в онлайн­режим. Не є винятком і правнича царина, в тому числі процес генерування ордера адвоката. Опція генерування орде- ра через сайт робить його значно простішим, швидшим та охайні- шим, а технічна форма заповнення ордера дає змогу без зайвих зусиль ознайомитись з необхідними рекві- зитами, включаючи найменування особи, якій надається правова допо- мога, назву органу, в якому надаєть- ся правова допомога адвокатом, та відомості щодо самого адвоката», — пояснив Максим Бойко.

Ігор Пугайко підтримав колегу. «На мою думку, вказані зміни від- повідають вимогам часу та направ- лені на спрощення діяльності адвоката й уникнення невиправданих витрат часу. Заповнення електронного ордер зводить до мінімуму людський фактор, оскільки частина відомостей заповнюється автоматично, а інші специфічні відомості (щодо найменування клієнта, реквізитів документа, на підставі якого надається правова допомога, найменування органу, в якому надається правова допомога) можуть вноситися адвокатом у друкованому вигляді, що також зменшує як можливість помилки під час заповнення, так і час для ознайомлення зі змістом такого ор- дера органами, в яких здійснюється представництво, на відміну від тра- диційних бланків, які заповнюють- ся власноруч», — пояснив він свою позицію.

Іншими перевагами електрон­ них ордерів є те, що використання електронних ордерів не потребує ведення обліку, оскільки всі дані зберігає система; не треба витрачати час на відвідини ради адвокатів регіону або замовляти ордерну книжку заздалегідь; заповнення друкованим способом економить час та підвищує зрозумілість змісту документа, адже не треба вчитуватися у почерк, тим паче, що іноді адвокати виписують ордери буквально на колінах.

Вимога часу

Погоджується з перевагами електронного ордера й Володимир Данілін: такі документи швидше заповнювати, їх зміст зрозуміліший для адресатів. Єдиний недолік, який може бути, — неможливість отримати ордер миттєво — потрібна технічна можливість роздрукувати його, тобто доступ до принтера. У той же час бланк із книжечки ордерів від РАР — зав­ жди під рукою.

Відповідно, не можна «позичити» бланк у колеги. Тому, можливо, адвокатам, які працюють у кримінальних провадженнях, з часом треба буде подумати про запас бланків ордерів,згенерованих автоматично.

Адже, як нагадує Ігор Пугайко, строк використання ордерів, виготовлених у друкарський спосіб на замовлення ради адвокатів регіону, обмежений 1 січня 2022 року. Це означає, що адвокатам уже найближчим часом доведеться адаптуватися до використання виключно електронних ордерів. «Щодо мене, то у своїй діяльності я надаю перевагу використанню електронних ордерів як більш зручному та сучасному інструменту для підтвердження повноважень адвоката», — прокоментував адвокат.

Попри очевидні переваги електронної форми генерації ордерів, вона не враховує особливості здійснення адвокатської діяльності в кримінально­правовій сфері, а саме — певну непередбачуваність проведення слідчих, процесуальних дій, під час яких клієнту необхідна правова допомога. Про це нагадує Ігор Пугайко.

Відповідно, недоліки автоматично згенерованих ордерів є такими:

• не завжди видається нагода та можливість оперативно згенерувати ордер;
• неможливість отримати ордер у період проведення технічних робіт на сайті НААУ;
• у разі запасу бланків ордерів їх треба заповнювати власноруч, що нівелює таку перевагу опції генерування ордера в електронному вигляді, як його технологічність.

Задля надання якісної та кваліфікованої допомоги варто пам'ятати про такі форс­мажорні обставини, враховувати та передбачати їх, адже відсутність документа, який підтверджує повноваження адвоката, та помилка під час його заповнення/генерації породжує наслідок у вигляді відсутності можливості надати правову допомогу клієнту, оскільки, фактично, адвокат не є правомочним до надання такої допомоги, застерігає Ігор Пугайко.

Він радить колегам звернути увагу на ставлення до ведення ордера. Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» No 2147­VIII від 3 жовтня 2017 року розділ XVIII Особливої частини доповнено статтею 4001 такого змісту: «Завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень пов­ новажень, встановлених договором про надання правничої допомоги».

Кваліфікуючими ознаками цієї статті є повторність або вчинення за попередньою змовою групою осіб. Отже, законодавець передбачив для адвокатів як спеціальних суб'єктів за цим злочином кримінальну відповідальність, яка є альтернативною — від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Оскільки досі є непоодинокі випадки, коли, заповнюючи бланк ордера, виданого Радою адвокатів регіону, адвокат не зазначає на зворотній частині ордера про обмеження повноважень адвоката чи відсутність таких обмежень. Особ­ ливо болісно це відчувається при поданні адвокатських запитів, коли прискіпливий отримувач такого запиту відмовляє у наданні запитуваної інформації чи документів із цих мотивів. Це, за словами пана Пугайка, завжди несе репутаційні втрати для адвоката, який проявив неуважність, недосвідченість при формуванні ордера. Інколи це призводить до більш серйозних наслідків, серед яких — втрата доказів, які, можливо, було б отримати за допомогою своєчасно поданого запиту з належним чином оформленими повноваженнями, зокрема — ордером.


Коментар: Максим Бойко, адвокат практики безпеки бізнесу Juscutum. Спеціально для Pravo.ua