Juscutum - Новини

Що змінилося в законодавстві про промислові зразки?

Про зміни у законодавстві щодо промислових зразків слухачам LHS розповів Владислав Білоцький, бізнес-партнер практики IP&Data Protection АО Juscutum.


У ході лекції лектор зупинився на умовах надання правової охорони промислових зразків. Визначено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності. Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням. При цьому не можуть отримати правової охорони об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо; результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу. Звичайним використанням виробу вважається використання його кінцевим користувачем, при цьому матеріально-технічне забезпечення, обслуговування або ремонт виробу звичайним використанням не вважаються; ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями; ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію; дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з’єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції.

Владислав Білоцький акцентує, що промисловий зразок може отримати охорону як зареєстрований промисловий зразок, якщо його внесено до Реєстру в порядку, передбаченому цим Законом, або якщо йому надано правову охорону в Україні відповідно до міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України; або ж як незареєстрований промисловий зразок, якщо його доведено до загального відома в порядку, передбаченому цим Законом (такий захист триває до трьох років).

Пан Білоцький підкреслює, що промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і має індивідуальний характер. Відповідно, промисловий зразок визнається новим, якщо жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома. Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

Промисловий зразок визнається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома.


Спікер наголосив, що максимальний строк правової охорони збільшено з 15-ти до 25 років. Додано порядок оскарження реєстрації промислових зразків до Апеляційної палати НОІВ.


Джерело: High Legal School

Інтелектуальна власність