вимкнути дудлвключити дудл

Громадська рада з «функціями правосуддя»

Нещодавно, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про наміри створення, за сприяння Офісу Президента України (далі-ОПУ), громадської ради, яка буде розглядати резонансні справи та працювати за багатьма напрямками. Громадська рада буде складатися “зі справжніх героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації”. В якості прикладу резонансних справ А. Єрмак привів кримінальне провадження відносно екс-нардепки Тетяни Чорновол, зазначивши, що: “всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть у тому числі виноситися на обговорення, громадське обговорення цієї ради”. За його обіцянкою, запуск роботи громадської ради планується найближчим часом. Одночасно з цим А. Єрмак відзначив, що пріоритетним залишається незалежність роботи правоохоронних органів.

Після цієї заяви виникла чимала дискусія з цього питання серед правників, зокрема, дискусійними були питання щодо обсягу повноважень громадської ради, та головне – юридичне значення прийнятих радою рішень для правоохоронної та судової систем.

На моє особисте переконання, така ініціатива ОПУ є небезпечною для правової системи України, оскільки це може привести до прямого чи опосередковуваного тиску на суд, до порушення принципу рівності громадян перед законом та судом у кримінальних провадженнях (дискримінаційний підхід), до вибіркового правосуддя (порушення права на справедливий суд), та, з огляду на прецедентне право Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), прогнозовано призведе до порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) по тим справам, які будуть в площині «інтересів» громадської ради та з приводу яких громадська рада буде приймати свої рішення з можливою оцінкою обставин справи та з рекомендаційними висновками щодо винуватості чи невинуватості певної особи.

Більш того, якщо громадська рада буде діяти за підтримки ОПУ, то не виключений вплив на результати судового розгляду адміністративного ресурсу по справам, що перебуватимуть в «інтересах» громадської ради, що, в підсумку, призведе до абсолютної незаконності прийнятих судових рішень. Одночасно з цим можливо спрогнозувати збільшення ступеню недовіри до самої судової системи та негативну реакцію суспільства.

У даному випадку треба згадати положення ст. 124, 126 Конституції України, в яких зазначено, що делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Крім цього, право на справедливий і публічний розгляд справи незалежним і безстороннім судом гарантовано пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Отже, нормами національного і міжнародного законодавства гарантована незалежність судової влади України. Так само на законодавчому рівні створюються запобіжники тиску і впливу на судову систему з боку будь-кого, оскільки її незалежність у правовій та демократичній державі є головною умовою забезпечення верховенства права та ефективного захисту.

На таких же позиціях побудована прецедентна практика ЄСПЛ, включаючи рішення проти України, яка визнає будь-який вплив на суд порушенням принципу незалежності суду (п. 1 ч. 6 Конвенції).

І тут головне: встановлені ЄСПЛ порушення Конвенції при розслідуванні чи судовому розгляді кримінального провадження є підставою для перегляду судового рішення, прийнятого національним судом за результатами розгляду такого кримінального провадження.

Отже, маємо ситуацію, коли, наприклад, вирок про визнання особи винною у вчиненні злочину фактично буде нівельований рішенням ЄСПЛ, оскільки буде визнано, що вплив громадської ради (її членів чи кураторів з ОПУ) на прийняття судового рішення є порушенням права на справедливий і безсторонній суд (п. 1 ч. 6 Конвенції).

За наведеного сценарію винна особа може не тільки залишатися тривалий час непокараною за вчинений злочин, але й отримати компенсацію від держави за порушення її прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Підсумовуючи викладене зазначу, що створення громадської ради в тому форматі, про який було заявлено головою ОПУ, може привести до досить серйозних негативних явищ як в правовій системі України, так і в суспільстві в цілому.

Враховуючи, що запуск роботи громадської ради планується найближчим часом, чекаємо обіцяної презентації, після чого можливо буде дати більш чітку оцінку задумкам ОПУ та спрогнозувати розвиток подій.

Максим Бойко, адвокат Практики безпеки бізнесу Juscutum.

ЛІГА ЗАКОН