вимкнути дудлвключити дудл

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ. НАТАЛІЯ РАДЧЕНКО

11094334_678347285599444_3725815669143883965_nНаталія Радченко, партнер Департаменту оподаткування та ефективності бізнесу АА «Juscutum».

Є:

1) членом Української асоціації адвокатів, її комітету з оподаткування;

2) членом Асоціації платників податків України;

3) дипломованим фахівцем з лізингового бізнесу, диплом Агенції міжнародного розвитку США (USAID). Професійний досвід: 2013 – 2016 рр. генеральний директор і керуючий партнер ТОВ «Легал Хаус»; 2010 – 2012 рр. генеральний директор і керуючий партнер юридичної компанії ТОВ «Лекс Центр»; 2007 – 2010 рр. партнер і глава юридичного департаменту ТОВ ТПК «Укртрансенерго». Займається розвитком концепції проекту, метою якого є досягнення зростання показників ділової ефективності «трейд-бота», виконуючи функції генерального директора проекту. Світ змінюється. Світовий бізнес вже пройшов точку неповернення і впроваджує системи управління, засновані на безперервному вдосконаленні і управлінні інформацією. Новий засіб управління – це оптимізація. Адже оптимізувати можна все.

Середовище управління інформацією включає безліч рубрик: Управління інформаційними ресурсами підприємства (ECM), електронне управління документообігом (ERM), управління бізнес-процесами (BPM), таксономії і метадані і т. д. Для успішного впровадження інтегрованої системи управління інформаційними ресурсами, компанії вдаються до використання технологій.

Одним із способів підвищення ефективності бізнесу є впровадження в компаніях систем електронного управління документообігом і перетворення даних в цифровий формат. Це стосується не тільки глобальних систем планування використання ресурсів підприємства (ERP), які можуть дозволити собі великі компанії, але і інших розробок в області юридичних і фінансових інформаційних технологій, мета яких полягає в прискоренні обміну інформацією всередині компанії, оптимізації процесу обробки даних і бізнес – процесів в цілому.

Цифрові технології та українське законодавство

З метою створення сприятливих умов для впровадження автоматизації на Україні було прийнято безліч нормативно-правових актів. Це є наслідком того факту, що такі технології, як робототехнічна автоматизація процесів, застосовуються на стику авторського права, відносин в рамках цивільного і господарського права, податкового та фінансового права. Початок руху в бік створення умов для цифрових технологій ознаменувалося в українському законодавстві прийняттям в 1994 р. закону № 80-94вр «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Саме в тексті цього закону було дано визначення автоматизованої системи як системи, що виконує обробку даних в автоматичному режимі. Законом України № 2657-12 «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року, який йому передував, в правове поле України було введено термін «інформація», визначення якого не містило і натяку на те, що інформація може існувати в електронній формі.

У першій редакції закону України № 2657-12 інформація визначалася як задокументовані або публічно розголошені дані про події та явища, що мають місце в суспільному житті, в державі і природі. Тільки через одинадцять років, в новій редакції закону № 2657-12, прийнятій 6 травня 2005 р законодавці змінили визначення, визнаючи, що інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на фізичних носіях або відображені в електронній формі. Це визначення поняття «інформація» діє понині.

16 січня 2003 був прийнятий новий Цивільний кодекс України, який створив умови для укладення договорів електронним способом. Частина 1 статті 205 Цивільного кодексу говорить, що електронна форма документа є версією письмово оформленого документа. Пізніше, 22 травня 2003, був прийнятий закон України № 851-15 «Про електронні документи та електронний документообіг». У ньому електронним документом визнається документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Саме тоді було покладено початок розвитку в Україні ринку засобів управління електронним документообігом.

Для ідентифікації автора електронного документа може застосовуватися цифровий підпис. Українське законодавство розрізняє між електронним цифровим підписом (ЕЦП) та іншими типами електронного підпису. Відносини, пов’язані з генеруванням і використанням ЕЦП в даний час регламентуються іншим законом України, а саме № 852-IV «Про електронний цифровий підпис». Однак за обопільною згодою сторони договору мають право користуватися іншими типами електронного підпису, наприклад, цифровими ідентифікаторами. Використання цифрових підписів є вкоріненою практикою в електронному банківському обслуговуванні та електронної комерції.

Незважаючи на той факт, що законодавча база, яка регламентує обіг електронних документів, існує вже протягом 15 років, тільки тепер починається їх застосування в юридичній сфері. Так, наприклад, існують судові рішення як визнають дійсність угод, укладених засобами електронної пошти, так і не визнають таку. Однак ця практика дозволяє підприємцям розробляти надійні методи надання доказів укладення договорів. Основний плюс полягає в тому, що суди визнають сам факт існування електронних документів і підкреслюють необхідність прояву сторонами більшою скрупульозності при їх оформленні.

У листопаді вступить в силу новий закон України № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» Цей закон покликаний впровадити в тіло українського законодавства положення Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європарламенту і Європейської ради від 23 липня 2014 р регламентують порядок електронної ідентифікації та надання довірчих послуг при здійсненні електронних операцій на внутрішньому ринку, (так званого Регламенту eIDAS). Згідно eIDAS до електронних довірчим послуг відносяться електронні підписи, електронні мітки, електронні часові позначки, електронні сертифікати та інші елементи електронної інфраструктури. Впровадження Регламенту eIDAS покликане забезпечити громадянам країн ЄС, в тому числі українцям, можливість подачі електронних податкових декларацій, дистанційного відкриття банківських рахунків, участі в судових процесах за допомогою мережі Інтернет, повноцінної участі в міжнародній електронній комерції.

Податкові пільги для індустрії ІТ

Також слід звернути увагу на сприятливий податковий режим, що діє в Україні для торгівлі програмним забезпеченням. Так, згідно з положеннями пунктів 2 – 7 підп. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України до 1 січня 2023 р операції поставок програмного забезпечення, а також операції з програмним забезпеченням, доходи від яких не вважаються роялті, звільнені від оподаткування. З огляду на той факт, що роялті в формі готівки в Україні не обкладається також і ПДВ, на ринку програмного забезпечення можна спостерігати зростання і появу нових засобів оптимізації бізнес-процесів.

Чат-боти для бізнесу

У сфері фінансових і юридичних інформаційних технологій, а також в галузі маркетингу часто застосовується такий новий інструмент автоматизації та оптимізації, як чат-бот. Підприємства з багаторічною історією і стратегією, розрахованої на довгострокову перспективу, також можуть впроваджувати чат-ботів в свої бізнес-процеси. Українське законодавство визнало чат-ботів елементам інфраструктури бізнесу. Законодавча база, яка регламентує використання ботів, закладена законами України № 851-15 «Про електронні документи та електронний документообіг», № 675-VIII «Про електронну комерцію», № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» і т. д. Для впровадження засобів автоматизації в великих бізнес-структурах з багаторічним стажем, як правило, потрібно реорганізація бізнес-процесів. Порядок проведення цих заходів відмінно викладено в роботах Філіпа Котлера та інших.

Суть стратегічного управління: що обов’язково потрібно знати заради виживання в світі бізнесу. Реорганізація передбачає:

– Розробку корпоративної стратегії;

– Визначення ключових сфер компетенції;

– Аналіз існуючих процесів;

– Визначення процесів, що вимагають змін;

– Визначення ключових показників ефективності бізнес-процесів;

– Власне реорганізацію;

– Моніторинг і безперервне вдосконалення нових процесів, виходячи з ключових показників ефективності.

Проведення якісної реорганізації вимагає участі фахівців з юриспруденції, фінансів та інформаційних технологій. З метою розробки правових і фінансових моделей для рішень, які підвищують ефективність господарської діяльності, автор цієї статті скористалася своїми знаннями податкового законодавства і розумінням застосовуваних в компаніях бізнес-процесів.

Без сумніву, впровадження технологій автоматизації в довгостроковій перспективі завжди приносить більший прибуток і є більш виправданим з фінансової точки зору. Перекладаючи рутинні процеси на електронні рейки, компанія розкриває творчий потенціал своїх співробітників і вивільняє тимчасові ресурси, створюючи можливості для свого розвитку в цілому.

JUSCUTUM

Українська юридична фірма Juscutum була заснована в 2008 р. Ми застосовуємо найсучасніші юридичні методи, спрямовані на досягнення результатів, забезпечення ефективності та якості, чому сприяють застосування ультрасучасних технологій і передових принципів управління. Ми не просто прагнемо надавати своїм клієнтам юридичну консультацію, ми робимо все можливе для пошуку індивідуальних рішень в кожному конкретному випадку.

Тому поряд зі стандартними юридичними послугами наша компанія пропонує те, чого не знайти у інших: врегулювання конфліктів, консультації з питань захисту бізнесу, з питань оптимізації податкового тягаря і ефективності господарської діяльності, а також з питань технологій, інформаційних засобів і телекомунікацій, криптовалюти і блокчейну . Juscutum виробляє власну юридичну продукцію – розроблені компанією технічні рішення і готову продукцію – чого інші консалтингові компанії нині майже не роблять.

Руслан Редька є партнером фірми в сфері застосування корпоративного права. До вирішення будь-яких корпоративних проблем вашого підприємства наш колектив застосовує комплексний підхід з урахуванням обсягу транзакцій, індивідуальних чинників, а також приділяючи увагу найменших деталей в прагненні розробити єдиний ефективний механізм. Ми допомагаємо у формуванні комплексної структури бізнесу для вашої компанії.

Лана Голян є партнером в сфері застосування міжнародного ділового адміністрування.

У прагненні зробити вашу спільну діяльність максимально зручною ми консультуємо і пропонуємо підприємствам послуги «під ключ», пов’язані з контактами за кордоном: від пересилання документів до організації зустрічей з представниками банків, юридичних та аудиторських компаній.

Наталія Радченко є партнером в сфері оптимізації податкового тягаря і ефективності господарської діяльності.

Продуктивність компанії в першу чергу визначається вмінням вибрати відповідну модель оподаткування та структуру бізнес-процесів, кожна з яких приносить користь підприємству в цілому. Ми розробляємо схеми оптимізації податкового тягаря і автоматизації бізнес-процесів як для компаній, що працюють в традиційних реальних секторах економіки, так і для тих, які працюють в швидкозростаючих інноваційних сферах.

Ксенія Проконова є партнером фірми Juscutum в сфері врегулювання конфліктів. Наша мета полягає у виявленні ваших справжніх цілей і вирішенні конфліктів найбільш ефективним чином. Такими заходами можуть бути вирішення суперечки в судовому порядку, збір компрометуючих матеріалів, піар, ділова медіація і багато іншого.

Досягаючи поставлених цілей, ми зберігаємо нашим клієнтам добру репутацію.

Дмитро Онученко є менеджером з питань захисту бізнесу.

Ми послідовні у захисті своїх клієнтів аж до порушення кримінального виробництва проти порушників їх прав. Для цілей забезпечення максимального захисту клієнтів від протиправних дій правоохоронних органів ми розробили мобільний додаток під назвою «Юридична сигналізація Juscutum». Це тривожна кнопка. Після її натискання до нас надходять координати вашого місцезнаходження, що дозволяє нам уникати непотрібного спілкування зі співробітниками правоохоронних органів. Маючи в своєму розпорядженні точну інформацію про ваше місцезнаходження, ми зможемо розшукати вас і надати вам правовий захист.

Ukrainian Law Firm